Проект “Създаване на Общински комплекс за социални грижи - Свищов”

 

Програма „Квартален форум” – Проект: „Изграждане на детски кът в кв. „Рила”

 

Проектът „Изграждане на детски кът на ул. „Рила” бе изработен по инициатива на гражданите, живеещи на ул. „Рила” с подкрепата на местни неправителствени организации, СОУ „Цветан Радославов” и ЦДГ „Радост”.Целта на проекта е да разреши проблемите, свързани с липсата на подходящи и безопасни места за детска игри и отдих за живущите на ул. „Рила”. За изпълнението на тази цел бе идеята за опазване на зелените пространства и обособяването на кътове пред жилищните блокове на ул. „Рила” № 6, 10, 12 и 14, в които са монтирани съоръжения детска игра и за отдих, и почивка, като и съдове за битови отпадъци .Проектът осигури на 1 773 жители от кв. „Рила” възможности за отдих, почивка и детска игра за подобряване на жизнената им среда, облагородяване на предблоковото им пространство като част от инфраструктурата на квартала.

 

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА СА:

  • Създаване на условия за детска игра за жителите на квартала
  • Подобряване на жизнената среда в кв. Рила
  • Облагородяване на пред-блоковото пространство
  • Създаване на условия за отдих и почивка за жителите на квартала
  • Създаване на безопасни и чисти места за жителите на квартала
  • Участие на местната общност
  • Насърчаване на гражданите към опазване на чиста околна среда и около блоковите пространства

 

Общата стойност на проекта е 4 223,88 лв, като от Проектния фонд бяха осигурени 2 317,88 лв., а от кандидатстващата организация „Еврорегион Дунав-Юг” останалата сума от 1 906 лв.