ПРОГРАМА „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”: Обект “Реставрация на църква “Св. пророк Илия” в град Свищов

 

През 2008 г. по проект на Програма «Красива България» приключи първия етап от реставрацията на църквата "Свети Пророк Илия" в Свищов.Възстановяването на един от най-големите свищовски православни храмове, който с години стоеше разрушен и запустял, стана възможно след като Общината кандидатства успешно за участие в проект "Красива България".За изпълнител на обекта, след проведена процедура за обществена поръчка, бе избрана софийската фирма "Реставрация 02" ООД, която е една четирите фирми в България, оторизирани за възстановяване на паметници на културата. Това бе и фирмата, която реставрира камбанарията на Съборната църква в Свищов, отново по проект "Красива България" преди няколко години.Първият етап от реставрацията на храма включваше почистване на двора около църквата, изграждане на подпорна стена, конструктивно укрепване на сградата и ремонт на покривната конструкция, като за изпълнението на тези дейности бяха изразходени 179 700 лева.Община Свищов е одобрена и за реализацията на Втория етап от реставрацията на храм "Свети Пророк Илия" , по който кандидатства отново пред проект "Красива България", като стойността на обекта е 299 315 лева.Църквата “Св. Пророк Илия” се намира в южния район на града, недалече от централния площад. През 1810 година тя изгаря при голямото опожаряване на гр. Свищов. От нея са останали само основите. През 1832 година енориаршите подават прошение за нейното възстановяване. При новия строеж основите са разширени. Тя става масивна каменна постройка с красиви сводове и вградени в стените акустични гърнета. Църкавният храм е открит официално на 22 юни 1835 година, когато се чества храмовия празник.


По време на освободителната война до 1915 година църквата се е ползвала за склад на санитарни и военни материали. Тази нейна употреба и земетресенията, сполетели района, са оказали своето влияние върху цялостта на сградата. От 1957 година църквата спира да функционира, заради влошеното състояние на сградата.


Въпреки понесените щети, храмът “Св. Пророк Илия” си остава една от най-уникалните църковни сгради в Свищов. Нейното възстановяване е важно за жителите на общината, тъй като православните християни приемат Св. Пророк Илия за закрилник на Свищов