Награждаване:

Удостоен със званието Почетен гражданин на Свищов с Решение № 91 на ИК на ОбНС от 23.08.1984 г., протокол № 10.

 

Информация:

Проф. д-р Стефан Парницки – Пуделко е роден през 1914 г. Бивш ръководител на катедрата по стара история в Института по история на Познанския университет "Адам Мицкевич". Той е един от най-изявените специалисти в областта на класическата археология в Полша.

В археологическите разкопки на Нове участва от 1960 г., отначало като заместник-ръководител, а от 1970 г. като ръководител на полската археологическа експедиция на Познанския университет "Адам Мицкевич". Под негово ръководство са открити важни обекти като западната, южната и северната порта, голяма обществена сграда в западната част на форума и епископска базилика с резиденция.

С многобройните си научни публикации в Полша, България и други страни, той внася голям принос в популяризирането на резултатите от археологическите проучвания на Нове.