Проект “Саниране, подобряване на битовите условия и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в Социално учебно-професионално заведение (СУПЗ) – с. Овча Могила, Община Свищов”, реализиран към Социалноинвестиционен фонд към МТСП

 

С дейностите по проекта бе извършен основен ремонт и подобряване функционалноста на общинската сграда, където се помещава СУПЗ „Климент Охридски”. Основната сграда на Социалното учебно-професионално заведение /СУПЗ/ е монолитна двуетажна сграда, строена през 1926 г.В рамките на проекта изцяло бе подменена наличната прозоречна дограма с нова, ремонтирани бяха сервизните помещения, извърши се цялостно вътрешно пребоядисване, поставяне на теракот и фаянс.


За осигуряване на икономично функциониране и устойчивост на проекта бе предвидено ремонтът да включи и мероприятия за повишаване на енергийната ефективност на сградата, като по този начин ще се подобрят битовите условия в нея. С направата на топлоизолация се намали загубата на топлинна енергия, което значително подобри здравния статус на целевата група.С предвидения вътрешен ремонт на сградата бе променен и освежен интериора на стаите и помещенията.