Проект: „Превенция на институционализацията на деца с увреждания от община Свищов” Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи, бюджетна линия: 2005/ 017-353.01.02.

 

Дневният център за деца с увреждания в град Свищов бе изграден по проект BG 2005/017-353.01.02-1.03 „Превенция на институционализацията на деца с увреждания от община Свищов”, с който Общината кандидатства и спечели финансиране от програма ФАР. Партньор по проекта е Сдружение „Хуманитас”, гр. Русе.Проектът е на стойност 109 984,47 евро или 215 110,93 лева, а срокът му на изпълнение е 14 месеца - от април 2008 до май 2009.Неговото реализиране се ръководи от Изпълнителна агенция по програма Фар към Министерството на труда и социалната политика.Дейностите по проекта стартираха през месец април с подбор на екипа от специалисти за работа в Дневния център. Той бе устроен в сградата на Общински комплекс за социални грижи на ул. „Цар Борис I” 36.Специалистите, които ще работят в Центъра са: двама социални работници, логопед, психолог, рехабилитатор, възпитател, техническо лице и хигиенист. Като директор на Центъра след проведен конкурс бе назначена Теменужка Тодорова, служител на отдела за закрила на детето към дирекция „Социално подпомагане” в Свищов.


Други дейности по проекта са: тематични обучения на екипа, оборудване на помещенията, монтиране на нови детски уреди в двора на детската градина, където се намира Дневния център, учредяване на неправителствена организация на родителите с деца с увреждания.


След приключването на проекта Дневният център за деца с увреждания в Свищов ще продължи да функционира като делегирана държавна дейност.