ПРОЕКТ "ПОРТОКАЛОВА КЪЩА “ОЗАРЕНИЕ” – РАБОТИЛНИЦА ЗА ТАЛАНТИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКА РАБОТА С ИЗКУСТВА"

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Проектът стартира на 01.10.2008 г. и е с продължителност до 31.12.2009 г. Обхванати са над 320 деца. Партньори по проекта са общински училища на територията на община Свищов – СОУ „Н.Катранов”, СОУ „Д.Благоев”, СОУ „Цв.Радославов” и ОУ „Ф. Сакелариевич”. Ръководител на проекта Милена Г. Богданова. Официален уеб сайт: www.orange-inside.org.Този проект разрешава проблем на местната общност, свързан с организиране на свободното време на учениците, подкрепяйки усилията на родителите при израстването и формирането на детската личност.Проекта предлага десет извънучилищни форми:

 • Клуб “Психологическа лаборатория” с ръководител Виолета Трайчева;
 • Театрална работилница с ръководител Димитър Димитров;
 • Литературен клуб с ръководител Красимира Кирчева;
 • Ателиета по изобразително и приложно изкуство “Моят свят е такъв, а твоят?” с ръководител Евгений Йонков;
 • Шах и Го клуб с ръководител Константин Байрактаров;
 • Школа за танци и музика, включваща :
  -групи за съвременни и фолклорни танци “Радостина” за деца на 6 и 7 годишна възраст с ръководители Катя Дойчева и Елка Иванова;
  - група за фолклорни танци за ученици от І - до VІІІ клас с ръководители Георги Владимиров и Георги Герчев;
 • Детски хор с ръководител Мария Възланова и корепетитор Стефка Влахова;
 • Клуб “Пътуване в откритията” с ръководител Зоя Тодорова;
 • Ателие „Художествена обработка на дърво и художествена керамика” с ръководител Владимир Попов;
 • Ателие за художествена обработка на текстил с ръководител Светлана Романова.