Проект "Подмяна на водопровод по ул. "Петър Ангелов" от ок.308 до ок.200 – град Свищов".

 

Проектът е един от крупните проекти, реализирани от Община Свищов през последните години. Във връзка с изпълнението на платформата за управление от страна на кметския екип, през 2003 г. бе взето решение за качествено подобряване на водоснабдяването в града. След експертна оценка от страна на служители от общинската администрация и външни консултанти бе взето решение да бъде подменен водопровода по ул. "Петър Ангелов".

Община Свищов разработи проект "Подмяна на водопровод по ул. "Петър Ангелов" от ок.308 до ок.200", който бе подаден към Социално-инвестиционния фонд на Министерство на труда и социалната политика. Търсеното финансиране от фонда е 185 000 лева.

Заедно с този проект, Община Свищов разработи и подаде към фонда и проектите "Реконструкция на ул. "Васил Левски" и "Защитни хидротехнически съоръжения в квартал 62 – град Свищов", които не бяха одобрени за финансиране.

Одобреният проект включва изпълнение на следните обособени строителни работи:

  • подмяна на водопровод по улица "Петър Ангелов";
  • подмяна на водопроводни отклонения;
  • възстановяване на настилката и изграждане на шахти;

 

През 2003 г. участниците в "Обществен форум – Свищов" единодушно гласуваха Решение № 36/10.07.2003 г. за подкрепа на трите проекта на Община Свищов. Участниците декларираха, че тези проекти са приоритетни за реализиране с оглед на това, че те се намират в гъсто населени жилищни квартали с много жители и е належащо подобряване на инженерната инфраструктура в тези райони.Реализацията на проекта започна през 2004 г. и завърши през август 2005 г. Бяха доставени и монтирани полиетиленови тръби от вид: Ф 200/10 атм., Ф 75/10 атм., Ф63/10 атм., Ф 32/10 атм., Ф25/10 атм., а също и полиетиленови колена от вид: КоГф 200/45, КоГф 160/45, КоГф 75/90 и КоГф 63/90.


Бе извършена цялостна подмяна на асвалтовата настилка по улица "Екзарх Антим I", ул. "Петър Ангелов" и ул. "Патриарх Евтимий" (до пл. "Хан Бъчва"), както и на бордюрите и тротоарната настилка по тези улици.