Проект "Парк "Калето" в град Свищов – любим кът за отдих и детски игри. Възстановяване на чешма и детска площадка в парка" подаден към Програма "Малки демонстрационни проекти – ІІІ кръг", администрирана от Областна управа – В. Търново

 

Парк "Калето" е любимо място за спорт и отдих на жителите на град Свищов. Целта на проекта е да бъде възстановен и модернизиран съществуващата детска площадка, за да се получи един атрактивен и обезопасен детски кът, съчетаващ възможности за почивка на родителите и забавление на децата. Паркът е разположен на хълм над града, отдалечен от ежедневния шум и оживените пътни артерии. Реализирането на идеята за детска площадка отговаря на реална необходимост и идеално се съчетава с възможностите за отдих, изглед към река Дунав и красотата на природата, и запознаване с една от историческите забележителности на града. Реализирането на мероприятията по цялостното възобновяване на парка ще добият своя завършен вид след оформянето на кът за детски игри и спорт. Мястото е подходящо - в близост жителите на града не разполагат с друго такова.Проектът предвижда ремонт на съществуващите детски и спортни уреди на площадката и монтиране на нови люлки и други детски уреди за игра. Използването на парка като място както за разходка, така и за спорт, предизвиква идеята за допълване на детския кът за развлечение с монтиране на мини уреди за спорт - детски лост и греда. Реализирането на тази идея би предизвикало положителните емоции и у родителите, и у децата. Паркът е с естествени зелени площи и дървета. Сред тях ще бъде поставена популярната приказна къщичка на Баба Яга, която ще бъде подходящо допълнение към цялостния облик на детския кът. На детската площадка ще бъдат поставени пейки и кошчета за отпадъци.Наличието на чешма в парка е естествена необходимост за посетителите, а също така важен елемент, обогатяващ облика и композицията му. Тя се намира в близост до детската площадка. За съжаление, през последните години чешмата не функционира. Проектът предвижда нейното възстановяване, поради факта, че в близост няма други водоизточници, които да удоволетворяват физическите потребности на посетителите в парка.Пускането в експлоатация на чешмата е крайно необходимо, защото ще задоволява естествените жизнени потребности на хората, които идват тук и освен това е неделим елемент от цялостната композиция на парка.Проектът цели подобряване на жизнената среда в град Свищов чрез възстановяване и облагородяване на най-големия парк в централната част на града – парк "Калето", и възраждането му в предпочитано място за отдих, спорт и детски игри. Конкретните цели на проекта са възстановяване на детска площадка и чешма в парк "Калето" в гр. Свищов.Международна фондация "Алеко Константинов", в съответствие със своите цели, е изразител на желанието на обществеността. При изпълнението на проекта фондацията координира всички мероприятия по неговото цялостно изпълнение и работи с всички партньори и подизпълнители.Дейности по проекта:

  • Организационен етап координационни срещи с участниците в проекта.
  • Информационна кампания (медийно отразяване на проекта).
  • Подготовка за работа и почистване на терена около детската площадка и чешмата.
  • Ремонт на съществуващите уреди и съоръжения (ремонт и боядисване).
  • Ремонт и пускане в експлоатация на чешмата. (почистване; частични ремонтни дейности; възстановяване на водоподаването; проектиране на водопроводно отклонение, поставяне на тротоарен спирателен кран, поставяне на абонатен водомер в шахта; възстановяване на водоизточването-заустване, изграждане на канализационна шахта; изграждане на ревизионна шахта; обезопасяване на канализационното отклонение).
  • Закупуване и доставка на новите детски и спортни уреди, пейки, кошчета за отпадъци.
  • Монтиране на новите детски и спортни уреди, пейки, кошчета за отпадъци.
  • Откриване на възстановените детска площадка и чешма в парк "Калето".
  • Оценка и отчитане на проекта.

 

Полученото финансиране от програмата е 9 753 лв., общ бюджет на проекта 11 073 лв.