Проект „Опазване на екологичното равновесие в местността "Чуката" в Свищов, България”

 

Проектът се реализира от Община Свищов от м. Април до м. Юни 2006 г. Той бе финансиран с 9900,70 британски лири от фонда „Околна среда за Европа” на Министерството на околната среда, храните и селските дела на Великобритания. Общината получи безвъзмездно финансиране на стойност 9 900,70 британски лири /прибл. 28 700 лв./


Местността "Чуката" е разположена близо до центъра на Свищов и е на около 250 м от река Дунав. Тя е привлекателна за местното население, поради флората, представена от различни видове храсти и дървета, местоположението и панорамната гледка, свежия въздух, околната среда и разкритите археологически паметници от древността и средните векове.През последните 13 години, поради недостиг на средства, поддръжката на местността бе прекратена. За почистване и възстановяване на флората се разчиташе основно на доброволни действия на студенти и младежи от града, но тези усилия не са достатъчни.Идеята на проекта е резултат от публикации, в които местни жители изразяват мнението си за ролята на местността в миналото като приятно място за отдих и почивка. Общественото недоволство от лошия статус на местността "Чуката" насърчи Община Свищов да потърси начини и ресурси да възстанови красивия й вид.Проектът се изпълнява в партньорство с местни екологични организации и осемте свищовски училища.Проектът е насочен към опазване и обновяване на флората в местността. Засаждането и разкрасяването на околната среда създаде подходящи условия, за да бъде региона привлекателен за населението. По проекта бе въведено използването на кошчета с отделни преградки за твърди битови отпадъци и се възстанови единствената обществена чешма в местността. Това са необходими условия за поддържане на чиста природна среда.Във връзка с възстановяване на околната среда, проектът следва модела на разделно събиране на твърди битови отпадъци. От наблюденията на морфоложкия състав на отпадъците, които се генерират в местността, бе направено заключение да се акцентира върху две групи такива – всякакъв вид хартия и пластмаса /главно изхвърлени опаковки/.


Целева група на проекта са местното население, предимно майки с деца, пенсионери и студенти. Туристите също са привлечени да посещават местността, поради нейното културно и историческо значение.


Проектните дейности се изпълняваха три месеца и предвиждаха цялостно почистване и озеленяване на местността с дървета, храсти и цветя – над 700 бр., поставяне на 30 бр. кошчета за смет, 30 бр. пейки, подготовка и разпространение на 1000 бр. дипляна, поставяне на 4 указателни табели, провеждане на медийна кампания и др.Реализирането на проекта допринесе за опазване на природата в тази местност. Проектните дейности са свързани с опазване и възстановяване на флората и подпомагане възстановяването на екологичната хармония в региона, покрай река Дунав. По този начин се изгради положителен облик на местността като елемент на екологичната инфраструктура на град Свищов.