Проект реализиран с партньорството на "Корпуса на мира". Целта на проекта е да се изградят информационни карти и уличните табели. По този начин:

 

  • обозначаването на улиците със светлоотразителен знак ще улесни таксиметровия транспорт и ще осигурява по надеждни и ефикасни пощенски услуги. Местните граждани, туристите, командированите и студентите също ще бъдат улеснени като няма да разчитат само на съществуващите обозначителни знаци при посещение на местните питейно - хранителни заведения и туристически забележителности.
  • Чрез подобряване на условията за аклиматизиране на туристите,студентите и гостите на Свищов към жизнената среда в града, ще се повишат приходите на бизнеса в сферата на туризма и услугите,което ще повиши жизнения стандарт в града.Това увеличение на приходите от своя страна ще доведе до повишаване на данъчните постъпления ,които могат да се използват за ремонт на пътища, за подобряване на условията в местните училища,детски градини и т.н.
  • Чрез изпълнението на този проект на града ще се придаде един по естетичен и европейски вид.
  •  

В реализирането на проекта взеха участие и се включиха с финансова подкрепа множество фирми и физически лица от общината и новите придобивки за града бяха открити през м. Юни 2002 г.