Проект "Квартален форум"

 

В периода 2002 – 2004 г. жителите на община Свищов имаха възможността да участват във втория кръг на програма "Обществен форум", която тогава стартира в пет града в Северна България.


Три години по-късно резултатите показват завидната устойчивост на проектите. Участниците предложиха, написаха и изпълниха 16 проекта, който бяха финансирани от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и Община Свищов с 260 000 лв. Равносметката показва, че всичките създадени кабинети, читални, турнири, спортни игрища и клубове не само съществуват и функционират, но и са намерили начин да развият, разширят и утвърдят дейността си.


Форум процесът намери приложение и при публичното обсъждане на общинския бюджет за 2005 г. в проекта "Участие на гражданите в управлението на местните финанси", координиран от сдружение "Болкан Асист". Опитът досега показва и потвърждава ролята на форум подхода за решаването на важни проблеми за местната общност.


След успешното изпълнение и положителните резултати на първата и втората фаза на програма Форум в България /2000-2004 г./, Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество реши през 2004 г. да подкрепи третата, последна фаза, която ще се осъществи от януари 2005 г. до юни 2007 г.Една от основните цели на третата фаза е да се създадат условия и предпоставки на местно, регионално и национално ниво, за да се развие необходимия капацитет за постигане на устойчивост и широко приложение на подхода "Форум" в обществения живот и във взаимоотношенията между гражданите и властта.


В края на месец февруари 2005 г. Бизнес център – Свищов беше избран за участие в партньорската мрежа по програма "Форум". Бизнес център – Свищов е сдружение, учредено от Община Свищов през 2003 г.На 20 септември 2005 г. в зала "Шипка" на хотел "Кристал Палас" в София се състоя официалната церемония по подписването на споразуменията във връзка със стартирането на третата фаза на програма "Форум" в България.На церемонията присъстваха посланикът на Конфедерация Швейцария н.п. Рудолф Кноблаух, директора на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество Хайнц Кауфман, заместник-директора Ролан Питон, Белин Моллов – съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството и бивш модератор на Форума в Ловеч, Славея Христова – изпълнителен директор на сдружение "Болкан Асист", Диана Копева – модератор на Форума в Свищов през 2002 г., Васил Радойновски, Светлин Ганков и др.За стартирането на Форума в Свищов договорът с швейцарския посланик бе подписан от кмета на Община Свищов Станислав Благов и ръководителя на "Бизнес Център – Свищов" Петър Петров. В обръщението си към н.п. Рудолф Кноблаух, кмета Благов изрази намерението на местната власт, неправителствените организации и жителите на община Свищов да обединят усилията си за изграждането на развито гражданско общество, с което достойно да влезем в ЕС.


През септември 2005 г. стартира новия кръг от сесии в три квартала на град Свищов с тема: "Гражданско участие в подобряването на жизнената среда". Във връзка с стартирането на новия проект кмета на Община Свищов – Станислав Благов заяви: "Третата фаза на програма "Форум" е добра възможност да се продължи и развитие партньорството между местната власт, неправителствените организации и гражданите. Убеден съм, че имаме необходимия ресурс да определим проектите, които са най-полезни за жителите на нашата община и че участниците във Форума ще бъдат обективни в този избор." Председателят на Общинския съвет – доц. д-р Андрей Захариев пожела на участниците: "Искрено се надявам, че това, което участниците във Форума генерират като проектни идеи, действително ще бъде проекция на очакванията на всички граждани за решаване на проблемите на жизнената среда."Първите сесии започнаха в кварталите "Химик", "Рила" и "Дунав" през октомври 2005 г. Темата, която обсъждат участниците е свързана с подобряването на жизнената среда, околоблоковите пространства и парковете.Всеки жител на града, който има идея или предложение за облагородяване на междублоковите пространства и тревните площи, за ограничаване на вандализма и насърчаване на общественото съзнание, за решаване проблемите с шума и натовареното движение, за намаляване замърсяването в района, е добре дошъл на кварталните сесии.
Както своя римски предшественик Форумът е място за обсъждане на важни проблеми. Там могат да се обменят идеи и да се обсъждат предложения за подобряване на жизнената среда. Това е мястото да се постави съществуващ проблем и всички заедно да търсят съвместни решения.


Квартален форум – Свищов ще протече в пет сесии. Форумът разполага с бюджет от 80 000 лева, които през 2006 г. ще се разпределят между проекти, одобрени от участниците в сесиите. Проект "Квартален форум" се финансира с 60 000 лв. от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и с 20 000 лв. от Община Свищов.Кварталният форум е мястото, където гражданите могат:

  • да отправят предложения до местните власти, органите на реда и общинската администрация;
  • да подложат на обсъждане конкретен проблем;
  • да споделят идеите си с другите участници;
  • да получат отговори на въпросите си от местната власт;
  • да отправят препоръка за подобряване на жизнената среда в града;
  • да седнат на една маса с общински съветници и ръководството на общината;
  • да защитят идеи за проекти.

 

След широка дискусия и предложения от участниците се стигна до съгласие за приемане структурата на Кварталния форум. Той се състои от работните маси: Млади хора, Институции и бизнес, Екология, Местна власт, Квартал "Химик", Квартал "Рила", Квартал "Дунав".

Връзки: