От кандидатствалите в конкурса над 150 общини от цялата страна с общо над 600 проекта, по проект "Красива България" одобрени за реализиране през 2004 година са проектите на 90 общини, сред които е и Община Свищов. През 2004 година по "Красива България" в община Свищов се реализираха проект "Довършване на реставрацията на камбанарията на храма "Света Троица" и проект "Реконструкция на площад "Алеко". Общата стойност на двата проекта е 170 000 лева (76 000 лева за храма "Света Троица" и 94 000 лева за площад "Алеко"). 50 % от тази сума, според условията на проект "Красива България" бяха осигурени от бюджета на Община Свищов. Средствата са предвидени в инвестиционната програма на общината за 2004 година. Според условията на "Красива България" за реализирането на двата проекта бяха ангажирани трайно безработни лица. По-късно през годината бе получено допълнително финансиране за обекта – камбанария на храма „Св. Троица" в размер на 3 115,15 лв. Храмът бе реставриран две поредни години по проект "Красива България". Реставрацията на камбанарията на храма "Света Троица" започна през май 2003 година и продължи 5 месеца, а през 2004 година довършителните реставрационни дейности на обекта стартираха през лятото и продължиха до ноември.

 

Търговете за изпълнител и през двете години бяха спечелени от софийската фирма "Реставрация 02" ООД.

 

През 2003 година стойността на строително-ремонтните дейности бе 231 000 лева, а през настоящата – възлезе на близо 78 800 лв. С подписване на приемно-предавателен протокол на 6 декември 2004 година официално приключи реставрацията на камбанарията на храма "Света Троица" в Свищов. Вторият обект по проекта – реконструкция на пл. „Алеко" бе официално завършен през месец май 2005 г. Изграденото красиво водно съоръжение – фонтан и прилежащата водна площ по един естетически начин оформят пространството на площада.

 

Информация за храма

Катедрален храм "Св. Троица"е построен от известния български майстор Кольо Фичето и е осветен с тържествена служба на 19 септември 1867 г. Тук за първи път Кольо Фичето нарушава строителния канон, изискващ към източната фасада да се прилепи малкото тяло на абсидата и превръща цялата източна фасада в огромна абсида с огъната вълнообразна форма, органически свързана с тялото на църквата и в хармония с общата архитектурна композиция. Иконостасът на храма е изработен от известния майстор Антон Пешев – Дебралията в периода 1870 – 1872 г. Множеството икони в храма са дело на именития български художник и иконописец от Свищов Николай Павлович. Неговият начин на изобразяване е нов, смел, реалистичен по своята изява с характерно образен психологизъм. В храма са служили при посещение в Свищов първият български екзарх Антим I /1872 г./, през същата година – първият търновски митрополит Иларион Макариополски, в 1889 г. епархийският архиерей митрополит Климент /Васил Друмев/. На 28 юни 1877 г. руският император Александър II присъства на отслужването на първия молебен за преуспяване на руското оръжие. Негов дар са шестте камбани, монтирани на построената в периода 1883 – 1886 г. камбанария, дело на майстор Генчо Новаков.

Храмът "Света Троица" и неговият иконостас са обявени за паметници на културата с национално значение. Църквата се възприема от свищовската общественост като един от символите на града.

 

Информация за проекта

"Красива България" е проект на Министерството на труда и социалната политика за временна трудова заетост и квалификационно обучение в областта на строителството и туризма. Тя се осъществява от 1998 г. след успешния пилотен проект "Красива София" през 1997 г. Проектът се финансира от българското правителство, Европейския съюз, Програмата на ООН за развитие, общините, на чиято територия действа "Красива България", отделни правителства и неправителствени организации. В управлението й участват МТСП и ПРООН. Целта на проект "Красива България" е да облекчи проблема с безработицата, като подобри градската среда, насърчи туристическия потенциал и подпомогне малкия и средния бизнес. В Свищов проект "Красива България" се реализира за първи път през 2002 година. Първите обекти бяха: Първо българско читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови", сградата на общинската служба "Социално подпомагане", градинката на площад "Свобода" и пространството пред църква "Св. Троица", градската градина до площад "Алеко", както и информационни табели, указващи основните градски забележителности и институции.По проект "Красива България 2003" на обект Катедрален храм "Света троица" са извършени строително-реставрационни работи до кота +25,11 м. По проект "Красива България 2004" бе довършена оставащата част от църквата, а именно камбанарията до кота +30,20 м. и монтирането на 8 броя метални кръстове и 8 броя декоративни вази, с което приключи цялостната реставрация на храма.Храмът "Света Троица" и неговият иконостас са обявени за паметници на културата с национално значение. Църквата се възприема от свищовската общественост като един от символите на града.Основен мотив за промяната на площада е желанието да се обогати пространството със зелени площи и водно съоръжение (фонтан). При оформяне на композицията са взети под внимание основните оси преминаващи през площада: оста на симетрия на сградата от север и оста на надлъжната алея от прилежащата градина от изток. Проучени и отчетени са основните пешеходни лъчи през площада. Намерена е семантика на едно позитивно послание в общата композиция и отделните й елементи. Проектирана и осъществена е водна площ, разположена на алеята на градската градина, разнообразена с нови зелени площи. Фонтанът е с циркулация на водата и със светлинни ефекти.