През месец юли 2001 г. бяха представени проекти на Община Свищов в Агенцията за енергийна ефективност – София:

 

  • Проект за подмяна на горивната база на парокотел в Общинска болница и училище "Димитър Благоев".
  • Идеен проект за 60 броя енергоспестяващи осветителни тела за село Алеково, Община Свищов.
  • Реконструкция на родилен сектор на Общинската болница.
  • Модернизация на уличното осветление.
  •  

Бяха представени два проекта на Община Свищов в Националния фонд за опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите за:

 

  • Подмяна на уличното осветление с ново енергийно-ефективно за град Свищов;
  • Подмяна на уличното осветление с ново енергийно-ефективно за селата в Община Свищов;

 

В края на септември 2001 г. бяха проведени срещи със специалисти от Агенцията за енергийна ефективност за обсъждане на възможностите за добиване на природен газ от сметището край града.


След получена експертна помощ от "ЕнЕфект" и фирми, изработващи и изпълняващи енергоспестяващи проекти, бяха закупени първоначално 100 броя улични осветителни тела на стойност 10 000 лева, които са монтирани от "Електроразпределение" – клон Свищов. В село Ореш бяха поставени 60 броя осветителни тела, а в село Хаджи Димитрово – 40 броя. Поставени са и 100 броя осветителни тела в останалите села от общината.


През юни 2002 година бяха подменени всички улични и паркови осветителни тела на град Свищов и част от селата в Общината на стойност 200 000 лева.През май 2003 се изпълни проект "Художествено осветление в град Свищов" и втора част на проект "Модернизация на уличното осветление – села" на стойност 50 000 лева.