Община Свищов бе равностоен партньор заедно с АДО “Дунав” при кандидатстването и реализирането на проект “Дни на Европа по Дунава 2003” спечелен пред на Делегацията на Европейската комисия в България. Проектът бе подаден пред Изпълнителната агенция на Делегацията - "Марк Комюникейшънс".

 

Идеята за провеждането на Ден на Европа в община Свищов възникна още по време на традиционните годишни срещи между НПО, граждански и бизнес сдружения и ръководството на общината в края на 2002 и началото на 2003 г.


По време на разговорите се изрази желание за популяризиране на ролята на Европейския съюз в изграждането на съвременния демократичен свят сред гражданите от общината. Предложиха да се покажат отново неизползваните възможности, потенциал и ресурси на Свищовският регион, да се привлече вниманието на наши и чуждестранни институции и организации, да се създадат предпоставки за създаване на партньорски мрежи между общините от Асоциацията и общини от дунавските и европейски страни и община Свищов. Участниците в срещите одобриха предложението за отбелязване на Деня на Европа в общината, в резултат на което бяха получени писма за подкрепа от 23 организации.


Народите на Европа споделят обща историческа съдба и въпреки различията си - общо наследство. Що се отнася до общото бъдеще, то пътят към постигане на европейско единство неминуемо преминава през утвърждаването на Деня на Европа като празник на Европейската общност и създаване на предварителни нагласи за това във всички социални групи на държавите кандидатки за членство в ЕС, каквато е и Република България.Паралелно със събитията организирани от община Свищов, бяха проведени множество мероприятия в училищата, Стопанска академия и други културни институции, чрез които жителите и гостите на общината доказаха, че носят в себе си европейски дух и европейските идеали са реална цел за нас.