• понеделник, 17 юни 2024
  • 114 преглеждания

ПРЕСССЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С най-голямо удоволствие Ви каня да присъствате на официална церемония „Първа копка“ във връзка с реализирането на проект „Устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за култура на територията на община Свищов“ с Договор № BG-RRP-4.020-0028-С01/20.05.2024 г. по Национален план за възстановяване и устойчивост“, която ще се състои на 25.06.2024 г. /Вторник/ от 09:30 часа пред сградата на НЧ „Съзнателност 1899“ с. Овча могила, община Свищов.

Проектът се изпълнява по Национален план за възстановяване и устойчивост, Приоритетна ос „Нисковъглеродна икономика“, Процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ и е на обща стойност 2 114 369,43 лева.

С уважение,

СТОЯН ПАРАШКЕВОВ

Ръководител проект съгл.

пълномощно с рег. 272/22.05.2024 г.