• сряда, 30 септември 2015
  • 184 преглеждания

Прерязаха лентата на новоизградената Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Свищов

На 25.09.2015 г. г-н Николай ПЕТРОВ - заместник областен управител на Област Велико Търново, и временно изпълняващият длъжността кмет на Община Свищов - г-н Пламен Александров, прерязаха лентата на новоизградената Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Свищов. На официалната церемония присъстваха представители на общинските администрации на Павликени, Белене, кметове на населените места от Община Свищов, граждани, представители на асоциирания партньор по проекта „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД, и на фирмите, изпълняващи дейностите по проекта. Г-н Пламен Александров - ВрИД кмет на Община Свищов, приветства гостите на официалната церемония, а инж. Виктор МАЙСТОРОВ представи кратка информация за проекта. Общо разходите по проекта са в размер на 29 285 221,81 лв. в това число: Безвъзмездна финансова помощ 23 687 040,01 лв. - от Кохезионния фонд на ЕС 18 949 632,01 лв. - Национално съфинансиране 4 737 408,00 лв. Собствен принос на Община Свищов 740 143,67 лв. Възстановим ДДС по проекта 4 858 038,13 лв. Реализираните дейностите по проекта на община Свищов ще доведат до екологосъобразно пречистване на отпадъчните води от населението на агломерацията на град Свищов и опазване водните богатства на река Дунав. Новоизградената Пречиствателна станция за отпадъчни води ще намали нивото на замърсяване на околната среда и ще се отрази благоприятно и устойчиво върху развитието на биоразнообразието в региона. Г-н Николай ПЕТРОВ - заместник областен управител на Област Велико Търново, поздрави присъстващите и пожела безпроблемна работа на новото съоръжение