ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „ПРОФ. ИВАН ШИШМАНОВ – СВИЩОВ“, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №100/29.02.2024 Г., ПРОТ. №8 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ

2024-03-05 15:20:27

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ“ ГР. СВИЩОВ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 989/30.03.2023 Г., ПРОТ. № 67

2023-04-07 13:46:20

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 38/19.12.2019 Г., ПРОТ. № 4, ПОСЛЕДНО ИЗМЕНЕН С РЕШЕНИЕ № 93/06.04.2022 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 31.10.2022 Г., ПОТВЪРДЕНО С РЕШЕНИЕ № 9613/31.10.2022 Г. НА ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, С КОЕТО СЕ ОТМЕНЯТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 14, ЧЛ. 92, АЛ. 2 И ЧЛ. 104, АЛ. 1 - АКТУАЛЕН

2022-11-09 16:48:28

РЕШЕНИЕ № 93/06.04.2022 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 31.10.2022 Г., ПОТВЪРДЕНО С РЕШЕНИЕ № 9613/31.10.2022 Г. НА ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, С КОЕТО СЕ ОТМЕНЯТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 14, ЧЛ. 92, АЛ. 2 И ЧЛ. 104, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

2022-11-09 16:44:07

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В СГРАДА СЪС СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 702/31.03.2022 Г., ПРОТОКОЛ № 46 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ - АКТУАЛЕН

2022-04-04 17:04:49

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧИСТОТА-СВИЩОВ", ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 297/31.07.2008 Г., ПРОТОКОЛ № 19, ИЗМЕНЕН С РЕШЕНИЕ № 666/27.01.2022 Г., ПРОТОКОЛ № 43 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ - АКТУАЛЕН

2022-02-03 10:19:18

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СВИЩОВ, УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № 554-АД-08-01/30.03.2020 г. (PDF) - АКТУАЛЕН

2020-09-29 15:47:39

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ, ЛИЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ, ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ РЕЗЕРВА И ЗАПАСА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 175/28.05.2020 Г., ПРОТОКОЛ № 8 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ - АКТУАЛЕН

2020-06-01 14:58:24

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБРЕДИ - СВИЩОВ", ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 142/30.04.2020 Г., ПРОТОКОЛ № 7 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ - АКТУАЛЕН

2020-05-07 11:17:22

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПАЗАРИ-СВИЩОВ“ - ГР. СВИЩОВ (С ПРИЛОЖЕНИЯ), ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ. № 67/28.01.2016 Г., ПРОТ. № 9, ПРОМЕНЕН С РЕШЕНИЕ № 80/30.01.2020 Г., ПРОТ. № 5 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ - АКТУАЛЕН

2020-02-07 10:57:31

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА НА РАБОТА НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА "В ПОМОЩ НА БОЛНИТЕ ДЕЦА ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ", ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 531/30.03.2017 Г., ПРОТ. № 32 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

2017-10-16 10:08:56

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 1118 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ ОТ 26.02.2015 Г., ПРОТОКОЛ № 63

2016-11-21 16:38:28

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ В ОБЩИНА СВИЩОВ /2015 Г./

2016-11-14 16:24:22

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЯ В ОБЩИНА СВИЩОВ /2015 Г./

2016-11-14 16:14:11

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Обществен консултативен съвет към кмета на община Свищов и състав на Обществения консултативен съвет

2016-08-16 13:19:06

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, СТАТУТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ЛИЦЕНЗИРАНО ЗВЕНО "СИГУРНОСТ И КОНТРОЛ" ПРИ ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 155/31.03.2016 Г., ПРОТ. № 13 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

2016-05-20 10:15:24

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА В ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 157/31.03.2016 Г., ПРОТ. № 13 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

2016-05-20 10:07:22

Правилник за дейността на приют за безстопанствени кучета при Община Свищов, приет с Решение № 113/24.02.2016 г., Протокол № 10 на Общински съвет Свищов

2016-03-14 15:47:42

Правилник за организацията и реда на работа на общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания „Ин-витро“

2014-04-10 12:50:53

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Свищов

2005-11-24 11:29:10