• четвъртък, 28 септември 2023
  • 1631 преглеждания

Порталът на българската индустрия INDUSTRYINFO.BG отбеляза работата на община Свищов по изграждане на Индустриалния си парк

ОБЩИНА СВИЩОВ СЪЩО ЗАПОЧВА АКТИВНО РАБОТА ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК

Община Свищов представи официално проект за изграждане на дунавски индустриален технологичен парк на стойност над 40 млн. лв. Проекта представиха кметът на Свищов Генчо Генчев и членове на екипа по проекта, сред които д-р инж. Фантина Рангелова от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Ивайло Асенов, експерт по европейски политики, и инж. Бойко Милев, представител на ТЕХПАРК Инженеринг.

Свищов има готовност да подаде на 1 ноември 2023 г. своето проектно предложение за изграждане на индустриалната зона, съобщи кметът Генчев. Освен първоначално предвидените 40 млн. лв., Общината предвижда да привлече допълнително финансиране по Плана за интегрирано градско развитие, Интегрираните териториални стратегии, от Българската банка за развитие и др.

Дунавският индустриален технологичен парк ще бъде реализиран върху територията на бившите казарми в Свищов с площ от над 300 дка. През 2015 г. е отправено искане към Министерство на отбраната за предоставяне на бившите военни имоти, а през 2018 г. е стартирана и процедурата по тяхното преобразуване в частна общинска собственост. Със заповед на министъра на икономиката и индустрията през март 2022 г. Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов е вписан в Регистъра на индустриалните паркове. В края на 2022 г. МРРБ предостави на Община Свищов средства в размер 1,6 млн. лв. за бързи проектни геоложки проучвания на терените.

Предстои сключване на споразумения с Агенция пътна инфраструктура, Булгартрансгаз, Единният енергиен оператор ЕСКО и ВиК за осигуряване на пътните връзки, газифицирането на зоната, енергийната ѝ независимост и изграждане на ВиК инфраструктура. Предвижда се успоредно с изграждането на пътя Русе – Велико Търново да започне изграждането и на четирилентова бърза отсечка от Свищов до автомагистралата. През октомври т.г. ще стартира и процедура за хидрогеоложкото проучване и уточняване трасето на четирилентовия път. Разработката включва и изграждане на две кръгови кръстовища и околовръстен път в северната част на индустриалната зоната, който ще позволи тежкият трафик да не преминава през града. Извеждането на трафика от зоната ще става в близост до точката, определена за евентуално изграждане на бъдещ мост над р. Дунав към румънския бряг.

Бъдещият индустриален и технологичен парк ще разполага с 22 парцела за инвестиции и обществена зона и други обекти. Чрез реализацията на проекта Общината се надява да даде добавена стойност на крайдунавския град и да допринесе за икономическото развитие не само на община Свищов, но и на региона като цяло. Очакваните приходи за Общината от продажба на терени в индустриалната зона възлизат на около 20 млн. лв.

Редактор: Мира Станкова

Източник: https://industryinfo.bg/article/31967-obshtina-svishtov-sashto-zapochva-aktivno-rabota-po-izgrajdane-na-industrialen-park?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=IndustryInfo-2023-09-27