Покана за публично обсъждане на отчета по бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Свищов за 2023 година

2024-04-09 13:21:32

Покана за публично обсъждане на намерения за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Свищов за финансиране на проект: "Изграждане на Младежки център в гр. Свищов"

2024-03-05 10:35:58

Покана за публично обсъждане на намерения за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Свищов за финансиране на проект: "Модернизация на образователната среда в сградата на СУ"Димитър Благоев" гр. Свищов"

2024-01-12 14:49:46

Покана за публично обсъждане на намерения за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Свищов за финансиране на одобрена инвестиция: "Модернизация на образователната среда в сградата на филиал на ДГ "Васил Левски", находящ се на ул. "Плевенско шосе" №5, гр. Свищов"

2024-01-12 14:49:08

Покана за публично обсъждане на намерения за поемане на дългосрочен общински дълг от община Свищов за финансиране на проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на територията на община Свищов“

2023-12-15 10:21:26

Покана за публично обсъждане на отчета по бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Свищов за 2022 година

2023-05-04 14:22:17

Покана за публично обсъждане на отчета по бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Свищов за 2021 година

2022-05-13 11:00:00

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2020 Г.

2021-04-15 11:01:06

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2020 Г.

2021-04-12 07:31:07

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ "ПРОЕКТИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР, СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И/ИЛИ ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2020-08-20 13:21:20

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2019 Г.

2020-04-08 14:19:29

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНО ЖИЛИЩЕ В ГРАД СВИЩОВ“

2020-04-08 14:18:25

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ "ПОДОБРЯВАНЕ И РЕНОВИРАНЕ НА ГРАДСКА СРЕДА УЛ. "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" И Ж.К. "СИМЕОН ВАНКОВ" В ГРАД СВИЩОВ

2020-04-08 14:17:49

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ "ПОДОБРЯВАНЕ И РЕНОВИРАНЕ НА ГРАДСКА СРЕДА УЛ. "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" И Ж.К. "СИМЕОН ВАНКОВ" В ГРАД СВИЩОВ

2020-03-11 14:31:35

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНО ЖИЛИЩЕ В ГРАД СВИЩОВ“

2020-03-11 14:29:58

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2018 Г.

2019-03-12 14:20:46

ПОКАНА за публично обществено обсъждане на намерения за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Свищов от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Експресбанк“ АД за финансиране на проект „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов“, което ще са състои на 18.02.2019 г. (понеделник) от 17.30 часа в Зала 1 на Община Свищов

2019-02-05 16:43:33

ПОКАНА за публично обществено обсъждане на намерения за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Свищов, което ще са състои на 18.02.2019 г. (понеделник) от 18.00 часа в Зала 1 на Община Свищов

2019-02-05 16:42:32

ПОКАНА за публично обществено обсъждане на намерения за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Свищов, което ще са състои на 04.02.2019 г. (понеделник) от 17.30 часа в Зала 1 на Община Свищов

2019-01-22 10:49:22

ПОКАНА за обществено обсъждане на намерения за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Свищов, което ще са състои на 17.08.2018 г. (петък) от 17.30 часа в Зала 1 на Община Свищов

2018-08-10 10:03:41

ОБРАЗЕЦ № 1 - ОФЕРТА НА УЧАСТНИКА КЪМ ПОКАНА ИЗХ. № 26-00-152/12.02.2018 Г. ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАНКОВ КРЕДИТ

2018-02-12 16:20:57

ПОКАНА ИЗХ. № 26-00-152/12.02.2018 Г. ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАНКОВ КРЕДИТ

2018-02-12 16:20:21

ПОКАНА за обществено обсъждане на намерения за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Свищов

2017-12-18 10:46:32

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ОТ ФОНД „ФЛАГ“ ЕАД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТ „ВАШЕТО ЗДРАВЕ ИМА ЗНАЧЕНИЕ! – МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БОЛНИЦИТЕ В ЗИМНИЧ И СВИЩОВ” ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С РЕГ. № 49362 ОТ 06.04.2017 Г. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.

2017-07-04 09:27:57

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ

2017-03-14 15:27:55

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2016 Г.

2017-03-14 09:16:38

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2014 Г.

2015-03-11 11:39:42

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2015-01-29 11:08:24

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ за поемане на общински дълг, финансиран по реда на чл. 19 и /или чл. 19 а от Закона за общинския дълг /ЗОД/

2014-03-13 14:45:01