• сряда, 07 октомври 2015
  • 236 преглеждания

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ във връзка с приключването на проект „ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов”

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Имаме удоволствието да Ви поканим на 9 октомври (петък) 2015 година, от 11.00 часа в зала 1 на Община Свищов, на пресконференция във връзка с приключването на дейностите по проект „ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C021 от 12.07.2012 г. по ОП „Околна среда” 2007-2013г., съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност.
Участие в пресконференцията ще вземат г-н Пламен Александров – временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Свищов, инж. Виктор Майсторов - зам.-кмет на Община Свищов, екипът за управление на проекта, експерти в сферата на основните инвестиционни дейности.
За участие в пресконференцията са поканени представители на Министерство на околната среда и водите, на областната и местната администрации, на медиите, гости.
 
 
Община Свищов, ул. ”Цанко Церковски” 2
инж. Мария Дочева
Ръководител проект „ПСОВ и довеждащ колектор гр.Свищов“
Тел: +359 886 431 049, e-mail: docheva@svishtov.bg
06.10.2015 г.