• сряда, 31 май 2023
  • 262 преглеждания

ПО ПОВОД 60-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА УЧИЛИЩЕТО СВИЩОВСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ обявява конкурс на тема „МОЕТО УЧИЛИЩЕ”

1. Цели на конкурса: да се стимулира развитието на ученическото творчество и да се даде възможност на младите хора да покажат своите езикови и литературни умения; да се провокира въображението на учениците и уменията им за себеизразяване със средствата на родния език.

2. Структура

Конкурсът ще се проведе в две категории - стихотворение и есе

3. Участници

В конкурса могат да участват ученици от всички училища, школи и извънучилищни звена на територията на община Свищов:

Възрастови групи:

- първа възрастова група - от V до VII клас;

- втора възрастова група - от VIII до XI клас.

4. Регламент за участие

- Всеки участник може да представи до едно произведение в категориите стихотворение и/или есе.

- В конкурса не се допускат творби, участвали в други такива изяви или публикувани вече в печатни и електронни медии.

Всяка творба трябва да съдържа следната информация:

- Име, презиме и фамилия на участника

- Населено място

- Училище, школа (извънучилищно звено)

- Клас, възраст

- Точен адрес и телефон за връзка

- Електронна поща

- Име на ръководителя и телефон за връзка с него

5. Критерии за оценка на конкурсна творба

 Категория стихотворение

- Да отговаря на темата

- Оригиналност и творчески подход

- Убедителност и въздействие

- Езикова и стилистична култура

- Логическа или асоциативна организация на текста

- Художествено майсторство (тропи и фигури на езика, въздействащ изказ и образност)

Категория есе

- Да отговаря на стандартната структура за есе – увод, теза, изложение и заключение

- Правилно осмисляне на темата

- Ясна и цялостно формулирана теза

- Самостоятелност и оригиналност на изказа

- Показана собствена гледна точка и убедително защитена лична позиция

- Владеене на езиковите норми на българския език

В двете категории в първа и втора възрастови групи ще бъдат връчени награди на класираните на призови места. Официалната церемония ще се проведе на 23 юни 2023 година.

Очакваме Вашите творби до 20 юни 2023 г. на e-mail: info-300819@edu.mon.bg

С изпратения материал Вие декларирате, че не нарушавате Закона за авторското право и сродните му права.