• сряда, 30 декември 2015
  • 335 преглеждания

Плащаме по-висока такса смет през 2016 година

Общинските съветници на Свищов увеличиха размера на такса битови отпадъци за 2016 година. Решението бе взето на редовното заседание на местния парламент, което се проведе на 17 декември след дебат продължил близо два часа.  
Начало на обсъждането постави д-р Христо Попов, който поиска подробна информация от вносителя на предложението. Това направи Стефан Кирчев, ръководител на общинската финансова дирекция. От неговото експозе стана ясно, че има преизпълнение на заложените средства от такса смет за 2015 г. Една от причините за увеличението на налога се обосновава с таксата, която ще се плаща за тон отпадъци, които ще се транспортират до регионалното депо край Санадиново. 63,8 лева с ДДС е цената, която ще се плаща за тон отпадъци, което е една от основните причини за увеличението на налога.
Нивото на таксата за гражданите на Свищов стана 4,66 промила при 4,17 промила за 2015 г. Най-висока такса смет – 7,64 промила ще се плаща в село Совата при 6,88 промила досега. Променено бе и нивото на таксата, заплащана от бизнеса – при 7,9 промила през т.г. през 2016 г. ще се плаща 8,65 промила. Най-висок е налога за бизнеса в Драгомирово – 12,39 промила и най-нисък – 6,55 промила в Българско Сливово.
Бойко Александров попита от пленарната трибуна има ли вина предишното общинско ръководство за по-високата цена на таксата. Мирослав Ангелов, заместник-кмет по благоустройството отговори, че по проекта за изграждането на регионалното депо в Санадиново Павликени получава специализиран автомобил за 170 хил. лв., а нашата община два с по-малки показатели като стойността на единия е 190 хил. лв. Неудовлетворен от отговора съветникът попита същото и Стефан Кирчев, който му заяви, че само съдът има право да преценява има ли вина и кой я носи.
Останалите общини от регионалното сдружение изградили депото в никополското село са защитили своите интереси, коментира от своя страна кметът Генчо Генчев. Той допълни, че първоначално готвеното увеличение е било с 50-60%, но след допълнителната обосновка се е стигнало до внесеното в пленарна зала окончателно предложение.
2 251 631 лева са одобрените разходи за осъществяване на дейностите по поддържането на чистота на територията на общината. Боклукът от контейнерите с вместимост 4 кубически метра ще се събира на 6 дни. Три дни е периода за контейнерите тип “Бобър”, с обем 1,1 куб. м., за града и 14 дни за селата. Останалите съдове – тип “Мева”, с обем 0,11 куб. м., ще се изпразват на три дни. 0,6 промила е размера на такса смет за МБАЛ “Д-р Димитър Павлович”, за сградния фонд на СА “Д. А. Ценов”, използван за учебни и научно изследователски цели. 0,6 промила налог бе определен и за ДТГ “Димитър Хадживасилев” и ПГ “Проф. д-р Асен Златаров”. Мнозинството не прие предложението на Бойко Александров, който предложи да се запазят нивата на такса смет за граждани и бизнес в сравнение с тези от 2015.
Александър ШАБОВ