• петък, 17 ноември 2023
  • 360 преглеждания

ПДТГ „Димитър Хадживасилев” проведе кръгла маса на тема „Добри практики на взаимодействие на институциите с родителите“ по НП „Заедно за всяко дете”

За пета година екипът на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” организира и осъществи дейности по НП „Заедно за всяко дете” - 2023 – Модул 2 "Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование".

Основната цел на програмата е приобщаване на родителите към училищните ценности и училищния живот, и съвместно реализиране на училищните политики за личностно развитие на учениците.

В изпълнение на дейностите по Националната програма „Заедно за всяко дете“, на 16 ноември 2023 г. се проведе Кръгла маса на тема „Добри практики на взаимодействие на институциите с родителите“. На събитието присъстваха: д-р Генчо Генчев – кмет на община Свищов, Румяна Кузева – началник отдел „Образование“, Ренета Чобанова - началник отдел „Закрила на детето“ към ДСП, Лора Георгиева - инспектор детска педагогическа стая към РУ Полиция, родители, учители и ученици. По време на срещата домакините представиха изпълнените дейности от програмата, които включваха информационни кампании, проведени групови лаборатории с ученици от училището, както и проведен тренинг с родители и учители на тема „Споделени ценности, права и отговорности”.

Позитивната комуникационна среда създаде предпоставки за диалог между участниците. Дискутираха се въпроси като:

- семейството и училището като партньори;

- създаване на позитивна среда на учене и израстване;

- функции на партньорството училище-семейство и повишаване качеството на образование.

Благодарим за споделената позитивната нагласа на всички родители, професионалното отношение на учителите, съдействието на представителите на институциите, работещи с деца и вниманието, и разбирането на нашите ученици.

 

ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов