• петък, 24 юни 2022
  • 123 преглеждания

Обява във връзка с изпълнение дейностите по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“

Обява за провеждане на представителна изява на клубовете по проект, договор № BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“.