• вторник, 28 май 2024
  • 275 преглеждания

Община Свищов подписа споразумение с МРРБ за финансиране на капиталови разходи в размер на 2 млн. лева

Със споразумение в размер на 2 млн. лева МРРБ финансира обект „Реконструкция и рехабилитация на улици, пътни съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Свищов“. Проектното предложение предвижда цялостна рехабилитация на пътната настилка, поставяне на нова пътна маркировка, знаци и подмяна на решетки на дъждоприемни шахти на ул. „Трети март“, и подмяна на тротоарната настилка на част от уличната мрежа в Свищов.