• събота, 19 септември 2015
  • 183 преглеждания

Община Свищов подписа договор по схема "Независим живот"

Община Свищов е сред първите общини в страната, подписали  договор по схема „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г, съобщи пресцентъра на Общинска администрация.  Вчера премиерът Бойко Борисов и вицепремиерът Ивайло Калфин официално връчиха първите договори на общините-бенефициенти по програмата. Община Свищов е кандидатствала с проектно предложение „Качеството на живот – отговорност на всички“ като общата стойност на одобрения за финансиране проект възлиза на 495 000лв, а срокът на изпълнение е 22 месеца.Този проект надгражда  успешно  реализираният в Община Свищов проект по схема „Помощ в дома” и предвижда разширяване на услугите в създаденото звено за предоставяне на почасови социални услуги към Домашен социален патронаж за лица с увреждания и самотноживеещи възрастни хора с невъзможност за самообслужване. По проекта ще бъдат наети лични асистенти, социални асистенти, домашни санитари, социален работник и медицинска сестра. Целта на проекта е да се постигне независимост и социална интеграция, както и да се подобри качеството на живот на възрастни и хора с увреждания и техните семейства чрез осигуряване на достъп до дългосрочна здравословно-социална грижа.