• сряда, 15 ноември 2023
  • 727 преглеждания

Община Свищов обявява коледно-новогодишни конкурси

За поредна година, Община Свищов обявява творчески конкурси по повод предстоящите коледни и новогодишни празници.

До 11 декември 2023 г. могат да се подават предложения в пет направления:

- Традиционна коледна картичка;

- Електронна коледна картичка;

- Празнична украса;

- Инициатива на 2023 година;

- Послание към 2024 година.

Кой може да участва?

Участие могат да вземат учебни и социални заведения, неправителствени организации, културни институции, творчески формации, държавни и общински учреждения, ученици, семейства, граждани и др.

Конкурси за послание и инициатива:

- Предложенията се приемат в писмен вид до една страница – формат А4, печатен или ръкописен текст;

- Предложенията за „Инициатива на 2023 година“ трябва да описват вида, целите, резултатите и ползите от проведената инициатива. Може да се приложат снимки;

- Предложенията за „Послание към 2024 година“ могат да бъдат в проза или мерена реч.

Конкурси за картички:

- Предложенията за „Традиционна картичка“ могат да бъдат в различни размери, форми и техники на изпълнение;

- Предложенията за „Електронна картичка“ трябва да представляват статична или динамична (анимирана) компютърна графика и да се изпращат в следните формати: JPG, GIF, MP4, AVI, MPG, WMV.

Конкурс за празнична украса:

- Предложенията за „Празнична украса“ се приемат и под формата на снимки или видеоклип, представящи изработената украса.

Изисквания за идентификация:

Всяко предложение следва да съдържа имената на участника; пълен адрес (град/село, квартал, улица, №, етаж, апартамент); контактни данни (телефон или e-mail)

Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни, когато са посочени такива. Предложения с непопълнени данни или непридружени от Декларация няма да бъдат допуснати за участие.

Срокът за представяне на предложенията е до 17:00 часа на 11 декември 2023 г. (включително).

Предложенията се приемат на email: konkursi@svishtov.bg или в отдел „Образование“ (стая „Експерти“), в сградата на Финансов отдел на ул. „Димитър Анев“ №2 А (зад Районен съд – Свищов).

Резултатите ще бъдат обявени на www.svishtov.bg, www.obrazovanie-sv.bg и на Facebook страниците Култура Община Свищов и Образование в Свищов.

Награждаването ще се състои на 20.12.2023 г. в Художествената галерия „Николай Павлович“ – Свищов. При невъзможност на наградените да присъстват, наградите ще им бъдат изпратени.

Организаторите си запазват правото да публикуват публично предложенията и да ги използват в подреждането на тематични изложби.

Повече информация може да получите на e-mail: konkursi@svishtov.bg или на тел.: + 359 88 590 9156