• четвъртък, 11 юли 2024
  • 116 преглеждания

ОБЩИНА СВИЩОВ Е ОДОБРЕНА С ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027 г.

В рамките на програма Интеррег Европа 2021-2027 г. Община Свищов стартира партньорството по проект: 02C0700 YES Volunteer „Насърчаване на младежкото доброволчество за личен и професионален растеж в една по-социална Европа“.

Община Свищов участва успешно в кандидатстването по програмата в конкуренция с 1615 организации от 29 държави, като потенциалът на проекта бе високо оценен от управляващия орган.

С общ бюджет от 96 800 евро и в партньорство с още 7 държави - Полша, Румъния, България, Франция, Италия, Гърция, Латвия и Белгия, община Свищов е пълноправен партньор по проекта, който ще се реализира в рамките на 4 години.

Проектът YES Volunteer „Насърчаване на младежкото доброволчество за личен и професионален растеж в една по-социална Европа“ се стреми да подобри развитието на младежка в седем европейски региона, като разшири достъпа до широки възможности за доброволчество, насърчаващи личното и професионално израстване.

За да се постигне това, регионите, включени в този проект ще обменят и ще се възползват от добри практики по отношение на програмите за гражданско ангажиране на младежта.

Използването на добри практики в различни европейски региони е от решаващо значение за справяне с липсата на приобщаващи и професионални програми за гражданско ангажиране на младите хора.

В допълнение, участието на общината в проекта ще даде възможност за изграждане на устойчиви партньорски отношения с останалите организации в проекта, които ще утвърдят общината като желан партньор за участие в бъдещи проекти и инициативи и по други програми, финансирани от различни източници.

Проектното предложение ще се допълва с мерките и дейностите, заложени и реализиращи се в рамките на проект „Изграждане на младежки център в гр. Свищов“, който се изпълнява по Националния план за възстановяване и устойчивост, и в който също са включени дейности и мерки за насърчаване на младежкото доброволчество.

 

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ