• четвъртък, 29 февруари 2024
  • 339 преглеждания

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В ГР. ЦЕНОВО НА КИТИ № BG16FFPR003-2.001-0088 „УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ИНДУСТРИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА"

На 11 март 2024 г. (понеделник) от 14:00 ч. в сградата на Община Ценово, зала на Общински съвет ще се проведе обществено обсъждане за гражданите на община Ценово на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ): „Устойчив икономически растеж и индустриална инфраструктура“ .

Предвидените в концепцията дейности са така подбрани, че да надграждат съществуващите идеи за развитие на трите общини - Свищов, Полски Тръмбеш и Ценово в рамките на различните стратегически документи за регионално и устройствено планиране и покриват определени аспекти от развитието на територията в съответствие с принципите на интегрираното градско планиране и с хоризонталните принципи по програмите.

Линк към презентация на КИТИ:

https://docs.google.com/presentation/d/1hjsTPNn0dU-fvborWR5cTY_ylP-F08jc/edit#slide=id.p1

Онлайн анкета за КИТИ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfumVGsRn3q_6U9bbDdjogn7VI2cUiE-6p4M2pYgdkpY13URQ/viewform

 

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ-Ruse/Звено за публични консултации към РСР на СЦР до 23.03.2024 г.: oic_ruse@abv.bg