• Дата: 25.10.2022 - 12.01.2023
  • Час: 14.30
  • Място: Свищов

ОБЩИНА СВИЩОВ

във връзка с отбелязването на 160 години от рождението на Алеко Константинов

обявяват

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ

Теми:
1.    „Европейци сме ний, ама все не сме дотам!” (из „Бай Ганьо“)
2.    „Щастието на пътешественика“
3.    „Уроците на Щастливеца“
4.    „Направила ли е цивилизацията един народ по-щастлив?“ (от „Моята изповед“)
     
Условия за участие:
1.    В конкурса могат да участват всички ученици от средните училища на страната, които към момента на подаване на конкурсната творба са от VII до XII клас включително.
2.    Всеки участник има право да разработи и да подаде за конкурса съчинение в една от четирите предложени теми.
3.    Крайният срок за подаване на конкурсните творби е 22 декември 2022 г. При изпращане на творбата по пощата или по куриер валидна е датата от пощенското клеймо на подателя.
4.    Конкурсните творби може да изпращате на електронен адрес: mfaleko@abv.bg или на пощенски адрес: гр. Свищов 5250, Исторически музей, п.к. 123, (за литературния конкурс).
5.    Изискваните формати на приеманите по електронен път файлове са:  
-    документи на MS Office Word; Rich Text Format; Open Office; 
-    обемът на изпращаните текстове не бива да надвишава 3 (три) стандартни печатни страници;
-    текстовете да бъдат придружени от личните данни на участника: (три имена, местоживеене, училище, клас, година на раждане; телефон за връзка, е-mail адрес);
-    текстовете, изпращани на пощенски адрес, да бъдат в печатен вид (ръкописи не се приемат).
6.    Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 12 януари 2023 г. от 14.30 ч. в ХГ „Николай Павлович” в рамките на „Алекови дни 2023“.
7.    За контакти: mfaleko@abv.bg 

Организаторите си запазват правото на промени.