• понеделник, 12 юни 2023
  • 374 преглеждания

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ФИРМИ

Уважаеми граждани,

На основание информация, предоставена от Железопътна секция Горна Оряховица, Ви уведомяваме, че с цел смяна на съществуващата прелезна настилка от дървени траверси с еластична – тип “STRAIL и необходимост от пълното прекъсване на движението на ППС, ще бъде направен цялостен ремонт на железопътни прелези в района на Община Свищов както следва:

  • На жп прелез на км 1+050 в междуградието Свищов – Ореш, по път от уличната мрежа на град Свищов, водещ към индустриалната зона и завод за бетонни елементи (от ул. „Отец Паисий“ към индустриалната зона в района на жп прелеза), за период от 4 дни, от 18.00 часа на дата 16.06.2023 г. до 18.00 часа на дата 19.06.2023 г. За предстоящия ремонт е съставен проект за ВОБД с места на поставената сигнализация, като поради липса на алтернативен обходен маршрут ще бъде направена организация, на място да присъстват денонощно хора с готовност за реагиране при евентуална необходимост от преминаване през прелеза на автомобили със специално значение;
  • На жп прелез на км 21+288 в междуградието Ореш – Морава по 24-та жп линия Свищов – Троян, се налага пълно прекъсване на движението на ППС по път от уличната мрежа на с. Драгомирово, водещ към полски имоти, за период от 4 дни, от 18.00 часа на дата 20.06.2023 г. до 18.00 часа на дата 23.06.2023 г. Съставен е проект за ВОБД с места на поставената сигнализация, като алтернативен обходен маршрут има на 60-70 метра от прелеза, от страна гара Ореш.

Проектите за ВОБД са съгласувани с ОД на МВР – Сектор ПП В. Търново.

Организацията на движението и сигнализирането с пътни знаци ще бъдат извършени от Железопътна секция Горна Оряховица, като отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация ще бъде технически ръководител на обекта, назначен със заповед от ЖПС Горна Оряховица.

След полагането на еластичните прелезни настилки, ще бъде намалена значително шумо-, електро- и виброизолацията в района на прелеза, както и ще бъде осигурена комфортна среда при преминаване на пътните превозни средства.

 

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ