• сряда, 11 декември 2013
  • 289 преглеждания

Моят бизнес проект

На 5 декември 2013 година в зала №1 на Община Свищов се проведе общински конкурс на тема: „Моят бизнес проект”. Инициатор е отдел «Образование и култура» в Община Свищов. Идеята е свързана с целите на проект «Ключовите компетентности според Европейската референтна рамка и ролята на местната власт» по програма Коменски, Регионални партньорства. Форумът се излъчваше директно по ТВ «Видеосат»-Свищов.
В обявата за конкурса г-жа Милена Богданова инициатор и организатор на конкурса е записала:
Българското законодателство в областта на образованието е категорично и в унисон с директивите на ЕС и ООН. Всеки български гражданин има достъп до образование. Доколко обаче това образование е модерно и качествено и кой е критерият за оценка на една образователна система. Ключов критерий за определяне на качеството на образователния процес се явява личностната реализация на ученика в живота, като развиването на умения за живот не е периферия, страничен резултат, а главна цел на образованието. В стратегия «Европа 2020» е отбелязано: "На образованието и обучението предстои да играят основополагаща роля за постигане на целите на "Европа 2020" за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, по-конкретно като дават на гражданите уменията и компетентностите, от които се нуждаят европейската икономика и европейското общество, за да продължат да бъдат конкурентоспособни и новаторски.
В конкурса участваха десет проекта.
От ДТГ „Димитър Хадживасилев”:
“Био производство на домати” – Симеон Парашкевов и Елица Звездова с ментори: Александър Караджов и Милка Томерова
“Билборд 3 в 1 – храна, вода, информация” – Кристиана Димитрова с ментор Даниела Братова
“Врата към миналото (потопи се в магията на „Нове”)” – Надежда Станкова и Стефан Петков с ментор Павлина Куюмджиева
“Дом за интелектуално и културно развитие „Happy-Nes(t)s – Щастливо гнездо” – Доника Цановска, Михаела Минчева и Ивайло Иванов с ментор Миланка Узунова
От СОУ «Николай Катранов»
“Лятна академия: Развий лидера в теб” – Александър Захариев, Петя Маркова, Слав Димитров и Славяна Николова с ментор Драгомир Маринов
Школа за модерни изкуства „Арт илюзия” – Владислав Любенов, Асен Ималов и Лора Благоева с ментор Вера Алексиева
“Хотел за кучета и котки „Happy pet” – Силвия Стефанова, Симона Асенова и Стефани Кирилова с ментор Димитрина Проданова
“Movie Land” – Диян Богданов, Любомир Лютов, Кристиян Богданов, Иван Иванов
От СОУ „Димитър Благоев”:
“Туристически информационен център” – Ева Митева, Йоан Янков, Кристиян Генов и Цветелина Герова с ментор Пламен Александров
“Плувен комплекс „Плацико” – Даниел Донков, Красимир Минчев и Мартин Георгиев с ментор Красимира Кирчева
В комисията по оценяване бяха включени представители на частния бизнес и науката:
- Любен Флорев, изпълнителен директор на «ФАВО» АД, член на Ротари клуб.
- Иван Иванов, председател на Ротари клуб, собственик и мениджър на успешно развиваща се фирма.
- Весела Колчева, директор на Алфа банк, клон Свищов
- проф. Маргарита Богданова, ръководител катедра "Стратегическо планиране" в СА «Д.А.Ценов»
- Венцислав Михайлов, представител на бизнеса, член на МЕНСА
Освен като оценител, журито изпълняваше ролята на обучител, даваше своите препоръки и послания към участниците, грижеше се за доброто им емоционално състояние, изслушваше мнението и мотивите на менторите и на публиката и съобразяваше решенията си, съобразно своите компетентности и съобразно общоприетите етични норми и ценности.
Толкова компетентно, интелигентно, емоционално и позитивно жури пожелавам на всеки организатор и състезател и на всеки конкурс.
Голямата награда от 1000 лева спечелиха Владислав Любенов, Асен Ималов и Лора Благоева от ХІ а клас на СОУ „Николай Катранов” и ментор Вера Алексиева за проекта „Школа за модерни изкуства „Арт илюзия”
Всички останали отбори получиха плакети, грамоти, календари и парична награда от 40,00 лева.
На второ и трето място журито класира проектите: “Хотел за кучета и котки „Happy pet” на учениците от СОУ «Николай Катранов» и “Туристически информационен център” на учениците от СОУ „Димитър Благоев”.
Средствата за наградите са дарени от Любен Флорев, изпълнителен директор на «ФАВО» АД , Симеон Митев, представител на бизнеса от гр. Плевен, Димитър Димитров, председател на ППОК «Земя-93», Ротари клуб –Свищов.
Фирма БРАТОВ ЕООД за реклама и PR подариха рекламен постер със стойността на обявената голяма награда от 1000 лева, което направи състезанието още по-атрактивно, желано и истинско.
Всичко на това състезание за ученици беше толкова истинско, колкото са живота и конкурсите на възрастните. Трудно е да се каже, чии вълнения и емоции бяха по-силни - на участниците, на менторите, на журито или организаторите.
Малките сладурчета от ЦДГ „Васил Левски” с прекрасните песнички и танци направиха конкурса още по-жизнерадостен, пъстър и позитивен.
Реализира се успешно още една от изключителните идеи на г-жа Милена Богданова за което говорят и думите на проф. Маргарита Богданова, ръководител катедра "Стратегическо планиране" в СА «Д.А.Ценов», член на журито.
„Управлението на проекти е занаят, който малко хора в България умеят. Фактът, че не усвояваме една част от структурните фондове сам по себе си е абсурден, но причина за него е именно това – няма достатъчно фирми и организации, които да пишат, защитават и изпълняват проекти. 
Управлението на проекти не е лесно. Но то е изключително вдъхновяващо. Всеки, който веднъж се е заразил от идеята за писане на проект, никога не се е отказал от нея. Това е тръпка, която не се забравя, каквито и трудности да среща човек по пътя си. Писането на проекти е лично преживяване и носи невероятна емоционална награда. Затова всички хора, които са управлявали някога успешно проект, са щастливи хора. Те носят позитивен заряд в себе си, вярват в промяната към добро и никога не се отказват от борбата. Затова, добре дошли при нас!
Пожелавам ви да станете успели хора, които знаят, че съдбата им е в техните ръце.”
Форумът за представянето на проектите представляваше финалния етап от продължителна усилена, задълбочена работа на учениците, изискваща умения за ориентиране на проблемите към решения, за планиране на дейности и ресурси, за постигане на конкретна цел и измерими резултати. Те трябваше да работят в екип, но и в партньорство с представители на реалния бизнес.
Участвахме в състезание, в което, успели бизнесмени, преподаватели и ученици заедно демонстрираха креативност, творчество и компетентност като още едно доказателство за позитивен поглед към бъдещето на Свищов и България.
Очакваме готовите проекти наистина да получат финансиране и да бъдат реализирани успешно в нашия град.
Надя Мочкова