• понеделник, 18 септември 2023
  • 347 преглеждания

МБАЛ – Свищов продължава партньорството си с холандската фондация SMHO

В продължение на инициираното през 2022 г. партньорство, на 17.09.2023 г. бе проведена работна среща между ръководството на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД – гр. Свищов и представители на холандската фондация „Stichting Sociaal /Medische Hulpverlening aan Oost-Europa“.

Управителят на общинската болница Илиян Венков благодари за дарението под формата на болнично обзавеждане и консумативи, което лечебното заведение получи през месец декември, миналата година и показа на представителите на фондацията – Джеф Акерманс и Фред Рингс приложението му в болничните отделения.

В резултат на проведените разговори и споделените от г-н Венков проблеми и предизвикателства пред здравеопазването в България, и по-конкретно пред единственото многопрофилно лечебно заведение на територията на община Свищов, представителите на холандската фондация изразиха желание и готовност за продължаваща подкрепа на МБАЛ – Свищов по отношение на необходимото болнично обзавеждане и оборудване.

 

По информация на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД – гр. Свищов