Награждаване:

Удостоена със званието "Почетен гражданин на град Свищов" с Решение № 843, Протокол № 54 от 22.04.2003 г. на Общински съвет – Свищов.

 

Информация:

Марта Руедас е испанка по националност. Родена е през 1964 г. Притежава магистърска степен по "Международни отношения" от Колумбийския университет – Ню Йорк, специалност "Международна политическа икономия". Тя е и бакалавър по изкуствата от Университета в Корнел, Ню Йорк. Основна специалност "Лингвистика". Притежава диплома по руска филология – Институт "А. С. Пушкин", Москва. Владее испански, английски, френски, португалски, руски езици. През 2001 г. е назначена за Постоянен координатор на ООН и Постоянен представител на ПРООН в България.

Заемала е следните постове:

  • Постоянен координатор на ООН / Постоянен представител на ООН в Сао Томе и Принципи през 2000-2001 г.
  • Член на екипа за преглед на структурите и практиките в ПРООН – Ню Йорк, юли – октомври 1999 г.
  • Заместник-постоянен представител на ПРООН в Ла Пас, Боливия, 1996-1999 г.
  • Заместник-постоянен представител на ПРООН в Бишкек, Киргизстан, 1995-1996 г.
  • Заместник-представител на ООН и представител на ООН в Тбилиси, Република Грузия, 1994-1995 г.
  • Служител, отговяващ за дейности по организирането на спешна помощ в Катманду, Непал, август-декември 1993 г.
  • Специален помощник на Администратора на ПРООН в Ню Йорк, 1993-1994 г.
  • Специален помощник на Помощник-администратора и Директора на Съвета по професионална практика и етика на ПРООН в Ню Йорк, 1992-1993 г.
  • Програмен директор на ПРООН в Улан Батор, Монголия, 1990-1992 г.
  • Младши програмен служител на ПРООН, Мексико сити, Мексико, 1988-1990 г.