Награждаване:

Удостоена със званието "Почетен гражданин на Свищов" с Решение № 124 на ИК на ОбНС от 02.11.1987 г., протокол № 13.

Информация:

Маргита Черкезова е дъщеря на свищовския гражданин Сотир Черкезов. Един от първите български авиатори.

Сотир Черкезов е роден на 21.12.1882 г. в град Свищов. Учи в търговска гимназия. През 1905 г. отива в Русия, където попада във водовъртежа на Първата руска революция, след което се връща в България. През 1910 г. отново е в Русия, където се сбъдва мечтата му да стане пилот. През 1912 г. завършва с отличен успех Петербургската летателна школа и става първия български авиатор, дипломиран в Русия.

По време на Балканската война идва в България и взема участие в бойните полети над Одринската крепост. Отново заминава за Русия и остава в авиацията. Получава задачи от Ленин по време на революцията от 1917 г. Като специален куриер на Ленин през 1918 г. идва в България. Три години живее в родния си град.

През 1925 до 1928 г. емигрира във Франция. Завърнал се в България, до 1944 г. е ревностен пропагандатор на авиацията. След това Черкезов отново работи в българската авиация в София. Дава своя принос в изграждането на българската гражданска авиация. Сотир Черкезов умира на 1.02.1962 г.

Маргита Черкезова популяризира делото на баща си. Има редица публикации във вестници в град Варна, Велико Търново, Свищов. Написва книгата "Небесни побратими". Участва в много срещи, посветени на пионерите на българската и руската авиация.

Маргита Черкезова е удостоена с почетното звание при едно от посещенията й в град Свищов за откриване на музея на съратниците на Ленин.