Награждаване:

Удостоен със званието Почетен гражданин на Свищов с Решение № 529 на Общинския съвет от 1.03.1999 г., протокол № 47.

Информация:

Леонид Владимирович Керестеджиянц е роден през 1931 г. Завършва Ленинградския корабостроителен институт. Работи в корабостроителница. Занимава се с обществена дейност.

В Министерството на външните работи на СССР работи от 1970 г. От 1970 г. до 1975 г. е Първи секретар и съветник на Посолството на СССР в Югославия. От 1978 г. до 1986 г. е съветник, пълномощен министър-съветник на Посолството на СССР в България. От 1987 г. до 1989 г. е заместник-председател на Държавния комитет за чуждестранен туризъм. От 1989 г. до 1992 г. е началник на Главно управление за обслужване на дипломатическия корпус към Министерството на външните работи на СССР. От 1992 г. до 1996 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република Хърватска. От 1996 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република България.

За развитие на българо-руските отношения, за оказано съдействие при честването на 90-годишнината на Военно-историческия музей "Княз Владимир Александрович" в село Горна Студена, където през 1877 г. е била Главната квартира на Руската Дунавска армия, за направено дарение през 1997 г. за благоустрояване на Братската могила – Руски гробища, където са погребани 3 000 руски войници и офицери, починали от рани и болести по време на войната.

Леонид Керестеджиянц е удостоен със званието Почетен гражданин на Свищов.