Награждаване:

Удостоен със званието Почетен гражданин на Свищов с решение № 99 на ИК на ОбНС от 16.12.1982 г.

 

Информация:

Леонид Аврамов е син на видния свищовския гражданин Роман Аврамов – роден на 3.12.1882 г. в град Свищов. Роман Аврамов е деец на българското и международното комунистическо движение. Учи в Свищов, Русе и София. Член на БРСДП от 1898 г. През 1900 г. продължава образованието си в Женева, следва юридически науки. Включва се активно в дейността на българската студентска социалдемократическа група и на задграничната руска социалдемокрация. По поръчение на Ленин и Крупская участва в създаването и дейността на Болшевишката група в Берлин. През 1904 – 1905 г. е секретар на комитета на задграничните организации на болшевиките. През 1909 г. отбива военната си служба. Участва в Балканската война /1912 – 1913 г./. По време на Първата световна война е мобилизиран.

В края на 1917 г. пристига в Петроград и е включен в българската делегация в преговорите между съветската страна и централните сили за сключване на мир. През 1918 г. Роман Аврамов е в България и работи в дирекцията за стопанска защита. През 1920 г. е приет за член на БКП. През 1920 г. е един от седемте съветници – комунисти в Свищовската комуна.

През 1921 г. Роман Аврамов работи в Берлин в Съветското търговско представителство. През 1922 г. е командирован в Румъния, където организира закупуването и изпращането на 20 парахода зърнени храни за гладуващите в Съветска Русия. От 1925 г. е зам.-търговски представител на СССР – отначало във Франция, по-късно в Германия. През 1926 г. – 1929 г. е председател на търговското дружество "Аркос" в Лондон и изпълнява неофициално длъжността на съветски търговски представител. През 1929 г. – 1937 г. е председател на Всесъюзното обединение "Хлебстрой" в Москва. През 1938 г. става жертва на култа към личността. Посмъртно е реабилитиран през 1954 г.

Леонид Р. Аврамов е удостоен с почетното звание при посещението му в Свищов по случай 100 годишнината от рождението на неговия баща – Роман Аврамов.