• Дата: 03.07.2023 - 24.09.2023
  • Час: 9,00
  • Място: Свищов

ОБЩИНА СВИЩОВ

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ДОМАШНО ЧЕРВЕНО ВИНО – 2023

 

УСЛОВИЯ:

  1. Желаещите да участват представят свой асортимент от червено вино;
  2. Виното да е в бутилка от 750 ml;
  3. На етикет върху бутилката да са изписани трите имена на участника, адрес и телефон.

СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВИНОТО:

До 12.00 ч. на 22.09.2023 г. (петък) в Община Свищов „Култура“ на адрес: ул. „Димитър Анев“ №4 А (сградата до Социални дейности – Свищов, бившето Общинско радио).

НАГРАЖДАВАНЕ:

Първите трима в класирането ще получат награди.

Отчитането на резултатите от конкурса и награждаването ще се извърши на 24.09.2023 г. (неделя).

Имената на наградените ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Свищов: www.svishtov.bg и на facebook: Култура Община Свищов.

Телефон за връзка и за повече информация:

0631/ 6 43 51 – главен експерт „Култура“

 

Организаторите си запазват правото на промени в случай на непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на първоначално обявените условия.

Може да изтеглите регламнта от тук: РЕГЛАМЕНТ