• понеделник, 30 януари 2023
  • 1085 преглеждания

Кметът на Свищов взе участие в Международен бизнес инвестиционен форум в Турция

От 25 до 28 януари 2023 г. в град Истанбул, Турция се проведе Международен бизнес инвестиционен форум, организиран от Българската агенция за инвестиции (БАИ), Турско-българската промишлена палата и посланика на Република България в Република Турция Ангел Чолаков. Международният форум бе насочен към възможностите за създаване на благоприятна бизнес среда, чрез която да бъдат привлечени турски инвеститори за развитие на успешни инвестиционни проекти в България, в секторите „Автомобилостроене и машиностроене“ и „Здравеопазване и балнеология“.

Българската делегация бе предвождана от министъра на иновациите и растежа Александър Пулев, министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев, министъра на туризма д-р Илин Димитров. Сред основните делегати беше и Богдан Богданов – изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, по чиято покана присъстваха и кметът на Свищов Генчо Генчев, кметът на Добрич Йордан Йорданов, на Кърджали Хасан Азис, на Сливен Стефан Радев и кметът на Видин Цветан Ценков. Заедно с кмета на Свищов, бе и управителят на свищовската МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ Илиян Венков, тъй като форумът бе насочен и към инвестиции в сферата на здравеопазването и балнеологията.

Поканата към точно тези български общини да вземат участие във форума не е случайна, тъй като те са в най-добра готовност за изграждане на своите индустриални зони.

В първия ден от посещението, четиримата кметове представиха предимствата и възможностите за инвестиции на своите общини пред заинтересовани представители на бизнеса от над 60 водещи турски компании, в сферите: автомобилостроене, машиностроене, здравеопазване и туризъм, електроника, технологии, производство на домакински съдове, мед, алуминий, селско стопанство, текстил, стъклени изделия и много други.

В изложението си, кметът Генчев акцентира върху изграждането на индустриална зона в Свищов, която е потенциална възможност за бъдещи инвестиции, благоприятстващи подобряването на бизнес климата в града и региона. Като приоритет за инвеститорите той посочи геостратегическото местонахождение на Индустриалния технологичен парк в Свищов и наличието на добра транспортна свързаност, в т.ч. изграждането на нова автомагистрала „Русе – Велико Търново“ и скоростна отсечка от Свищов. Като положителен фактор за транспортните връзки на зоната, кметът отбеляза и наличието на фериботна линия Свищов-Зимнич, която осигурява международния транспортен коридор за внос и износ на материали и готова продукция.

Специално внимание кметът обърна на възможността за инвестиции в здравеопазването и балнеологията, като акцентира върху наличието на минерални извори на територията на град Свищов. В тази връзка той представи експертен анализ на наличните минерални източници и техните отличителни характеристики, спомагащи за лечението на различни заболявания. Той подчерта, че района има традиции в сферата на балнеолечението като даде за пример Специализираната болницата за рехабилитация в с. Овча могила, част от Национален комплекс ЕАД. Лечебното заведение е с утвърдени позиции в сектора, но и с потенциал за още по-разширен спектър на предлаганите услуги и за усвояване на природните дадености на водоизточника.

В подкрепа на възможностите за бъдещо развитие на балнеолечението в района, Генчо Генчев посочи наличието на още два минерални извора, нахождащи се в бившето ДЗС и на територията на Дунавски индустриален технологичен парк, като с тази част от представянето си, кметът на Свищов разкри пред аудиторията реален ресурс и възможности за инвестиции.

В продължение на темата за здравеопазването беше обърнато внимание и на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” като единственият здравен център, който предлага общопрофилна медицинска помощ и доболнична помощ на територията на града и общината, с уточнението че към него има изграден рехабилитационен център. Неговият потенциал би могъл да бъде приведен в действие чрез „довеждане“ на минералната вода до здравното заведение, с което неизползваемите към момента етажни площи на болницата да придобият функционалност. Според кмета най-подходящ за тази цел е минералния извор, намиращ се в индустриалната зона, който освен болницата би могъл да обезпечи с пряко снабдяване и инвестиционни обекти на територията на парка. Водата също така би могла да достигне и до Студентските общежития на Стопанска академия, чиято база предоставя възможност за настаняване на заети лица в производството, както и до Комплекс „Корпус Юг“, където има изградена спортна база в т.ч. и плувен басейн.

Представянето на Свищов като привлекателна община за инвестиции в областта не само на здравеопазването, но и във всяка друга посредством изграждането на индустриална зона, продължи и във втория ден от визитата, когато българската делегация посети една от най-старите индустриални зони на Истанбул – „Бирлик“. Тя е разположена върху 500 дка площ и на нейната територия има около 80 компании. Българската делегация имаше възможност да посети 10 от тях и да се запознае отблизо с мениджмънта и производствените мощности на предприятията. По време на деловата част в зала „Ататюрк“, на българите беше представен кратък документален филм, проследяващ всички процеси по изграждане на зоната. Срещата продължи под формата на дискусия, в която кметовете имаха възможност да зададат въпроси към членовете на УС на индустриална зона „Бирлик“ и да получат конкретни насоки за изграждането на индустриалните зони в техните общини. В тази част от срещата, кметът Генчо Генчев запозна присъстващите в залата с параметрите на индустриалната зона в Свищов, като представи на вниманието им макет на подробния устройствен план и работен технически проект за изграждането на зоната, дело на Българо-турски-германски консорциум. В резултат на презентацията Дунавският индустриален технологичен парк – Свищов получи добри индикации, с които има предимства пред останалите зони, а след лична среща на кмета с регионалния директор на зона „Бирлик“ Хандан Гюмертрай, се очаква Община Свищов да сключи партньорско споразумение между двете зони Бирлик и Свищов. В края на проведеното посещение Българската агенция за инвестиции (БАИ) и турската индустриална зона „Бирлик“ сключиха меморандум за сътрудничество. Договорът бе подписан от изпълнителния директор на БАИ Богдан Богданов и от председателя на УС на индустриалната зона „Бирлик“ Шенол Телли.

По време на посещението си в Истанбул, кметът на Свищов проведе едночасова среща с посланика на Република България в Република Турция Н. Пр. Ангел Чолаков, по време на която посланикът изрази силна ангажираност и готовност да съдейства по изграждането и развитието на свищовската индустриалната зона и подчерта, че представителите на общината са дали силен заряд на целия форум. За начало на сътрудничеството бяха набелязани няколко мерки, сред които подписване на меморандум за партньорство между Община Свищов и представителството на Република България в Република Турция, което ще даде по-големи възможности за развитие. Началото на партньорските взаимоотношения беше скрепено и с предложение от страна на посланика, Свищов да има свое място за реклама върху посолството на България в Анкара. Генчо Генчев и посланик Ангел Чолаков се обединиха и около идеята за културно-образователен обмен, в рамките на който да се представят възможностите за образование в Стопанска академия в турската столица. В продължение на тази идея, кметът на Свищов отправи покана към посланика ни да посети Свищов през пролетта и да изнесе публична лекция в СА „Д. А. Ценов“ на тема: „Международните икономически отношения на Балканите и извън пределите“. В края на разговора двете страни си поставиха за цел да намерят подходящ турски град, с който Свищов да се побратими.

Кметът на Свищов Генчо Генчев и управителя на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ Илиян Венков придружени от Н. Пр. Ангел Чолаков посетиха една от най-големите болници в Турция, намираща се в Истанбул – Университетска болница „Медипол“. Там бяха посрещнати от Управителния съвет на болницата и мениджърите, отговарящи за контактите с Балканите. По време на срещата, гостите от Свищов имаха възможността да се запознаят с особеностите на турското здравеопазване и с механизмите на управление на Университетската болница. Българските представители посетиха над 10 отделения и се запознаха с медико-диагностичната дейност на лечебното заведение. В делови разговор бе договорено да се сключи партньорско споразумение между болниците Acibadem и Медипол, и Свищовската болница.

След посещението в университетската болница, кметът проведе среща с собственика на „Алкомет“ АД Фикрет Индже, почетен председател на Българо-турската търговско-индустриална камара. Компанията е най-големия български производител на алуминиеви валцови и пресови продукти. Господин Индже изрази готовност да сътрудничи на Община Свищов, като заяви, че България е една от най-добрите бизнес дестинации. Инвеститорът добави, че развива дейност в страната ни от около 30 години, като за развитието на бизнеса в България той препоръча да се работи без посредници, а в тясна връзка с държавните органи и кметовете на общини. Интересен факт от личен характер се оказа, че съпругата на Фикрет Индже е от Свищов, което беше допълнителен аргумент в поканата на Генчо Генчев към него да посети Свищов при следващото си идване в България.

По време на тридневния форум бяха проведени още срещи с: Мехмад Айдън Айдоган – изп. директор на болници Acibadem в България; Мурат Белтек – член на УС на „Рейжан Ипек“ и съдружник в Медипол; Дениз Юмер – изп. директор на „Микро“ АК, арх. Любомир Станиславов – Автомобилен клъстер – представителство за цяла България.

По покана на министър Пулев, доброто партньорство и срещите с представителите на турския бизнес ще продължат и в България на двустранен бизнес форум в Бургас на 16 февруари. На предстоящата среща кметът на Свищов Генчо Генчев отново ще присъства, за да скрепи създадените контакти и да разшири кръга от добри познанства и партньорства.

Община Свищов изказва благодарност към изпълнителния директор на БАИ Богдан Богданов и министъра на иновациите и растежа Александър Пулев, за поканата и за оказаната чест да представи своя потенциал и възможности за инвестиции на турския бизнес!