• сряда, 22 юни 2022
  • 340 преглеждания

Кметът на община Свищов приветства успешно завършващите възпитаници на катедра „Мениджмънт“ към СА „Д. А. Ценов“

На 22 юни в зала 1 на Община Свищов специални гости бяха студенти завършващи спец. „Стопанско управление“ към катедра „Мениджмънт“ на СА „Д. А. Ценов“. Поводът за срещата бе 55-годишният юбилей, който катедрата отбелязва тази година. Гостуването на младите хора беше по покана на кмета на Свищов д-р Генчо Генчев и д-р Станислава Стоянова, която освен заместник-кмет е и част от екипа на катедрата, подготвящ кадри в сферата на администрацията и управлението.

Срещата в зала 1 се проведе непосредствено след успешното приключване на държавния изпит на студентите и бе замислена като своеобразен мост на приемственост между теорията и практиката. Градоначалникът, който също има завършена специалност „Стопанско управление“ приветства бъдещите експерти за техния избор на образование и поговори с тях за отговорностите и предизвикателствата при реализацията им в административната и управленска дейност. Срещата премина в приятелски и непринудени разговори, в които бяха засегнати темите за лидерството, управлението на екипи и ключовата роля на ръководителя за ефективността на взаимодействието между институциите.

Ръководителят на катедрата доц. д-р Ирена Емилова благодари на ръководството на Община Свищов за оказаното внимание и сътрудничество през годините, като поднесе благодарствено писмо на кмета Генчев, в което се казва: „Изразеното от Вас уважение към преподавателския състав, студентите и докторантите към катедра „Мениджмънт“ имат съществен принос в развитието на управленската наука и в създаването на нови управленски парадигми. Искрено вярваме, че активното ни партньорство и съвместна ангажираност в сферата на администрацията и управлението ще продължат и в бъдеще….“

Катедра „Мениджмънт“ е първата управленска катедра в страната, която може да се похвали с хиляди възпитаници, успешно реализирани като ръководни кадри в публичния и частен сектор. С годините тя се утвърждава като една от предпочитаните катедри, която обучава бакалаври в специалност „Стопанско управление“, магистри по „Бизнесадминистрация“, „Управление на човешките ресурси“ и „Фирмен мениджмънт и контролинг“, както и докторанти.

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ