По повод предстоящите избори за народни представители на 11 юли 2021 г. ЦИК изработи 3 броя 30-секундни видеоклипове, един видео материал и плакат, разясняващи начина на гласуване с устройство за машинна гласуване. Материалите могат да бъдат споделяни свободно и са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел "Разяснителна кампания": httpc://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/camaign

2021-07-05 13:42:47

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини

2021-07-05 07:13:20

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване

2021-07-05 07:12:39

На вниманието на членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Свищов

2021-06-30 13:09:13

Заповед No. 831/РД-01-03 от 30 юни 2021 г.

2021-06-30 12:45:18

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

2021-06-30 07:05:56

Заповед № 678-РД-01-03, гр. Свищов, 31.05.2021 г. на кмета на община Свищов, относно реда и местата за провеждане на предизборни събрания за предстоящите, на 11 юли 2021 г., избори за народни представители

2021-06-02 06:42:26

Заповед № 677-РД-01-03, гр. Свищов, 31.05.2021 г. на кмета на община Свищов, относно агитационните материали за предстоящите, на 11 юли 2021 г., избори за народни представители

2021-06-02 06:40:27

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

2021-05-31 09:41:33

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

2021-05-27 11:14:08

ПОКАНА за провеждане на консултации за съставяне на СИК и ПСИК във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

2021-05-27 10:53:16

Заповед № 667-РД-01-03/26.05.2021г., във връзка с промяна на Заповед № 640-РД-01-03/19.05.2021г.,

2021-05-26 10:29:13

Заповед № 663-РД-01-03/25.05.2021г., за определяне местата за обявяване на избирателните списъци.

2021-05-26 06:57:41

Заповед №640-РД-01-03/19.05.2021 г., за образуване на избирателни секции и утвърждаване на тяхната номерация и адрес

2021-05-20 07:07:13

На вниманието на избирателите!

2021-05-20 07:04:51