Заповед № 375-РД-01-03/01.04.2021 г., относно образуването на два броя подвижни избирателни секции за гласуване на избиратели, поставени под каратнина или задължителна изолация на територията на община Свищов

2021-04-01 08:19:15

Приложение № 1 към Решение № 2159-НС от 02.03.2021г. на ЦИК за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 04.04.2021г. от избиратели, поставени под карантина или изолация, съгласно Закона за здравето.

2021-03-29 10:22:41

Заповед № 321-РД-01-03/25.03.2021 г. отноно определени секции и транспорт за избиратели с увредено зрение или затруднения в предвижването

2021-03-25 11:13:42

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, КОИТО ГЛАСУВАТ В СЕКЦИЯ 017

2021-03-25 11:06:57

С П И С Ъ К на избирателните секции за народни представители за Народно събрание, на 04.04.2021г. в които, според предварителния брой избиратели, ще има гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

2021-03-25 08:56:06

Методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини и специализирани устройства за машинно гласуване

2021-03-24 09:29:56

Методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини

2021-03-24 09:29:19

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

2021-03-24 08:00:42

Заповед №286-РД-01-03/ 22.03.2021 г. на кмета на община Свищов във връзка с промяна адреса на избирателна секция номер 042800017 в гр. Свищов

2021-03-23 10:45:04

Заповед № 182 РД-01-03, гр. Свищов, 02.03.2012 г. на кмета на община Свищов, относно определени места за провеждане на предизборни събрания

2021-03-02 10:52:41

Заповед № 135-РД-01-03, гр. Свищов, 22.02.2021 г. на кмета на община Свищов, относно агитеционните материали за предстоящите, на 4 април, избори за народни представители

2021-02-23 11:56:33

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРОВЕРКА НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

2021-02-22 12:32:46

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

2021-02-19 13:06:28

ПОКАНА за провеждане на консултации за съставяне на СИК във връзка с провеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

2021-02-17 13:21:40

Заповед № 114-РД-01-03/09.02.2021г., за определяне местата за обявяване на избирателните списъци.

2021-02-10 09:35:18

Заповед № 113-РД-01-03/09.02.2021г., за образуване на избирателни секции и утвърждаване на тяхната номерация и адрес

2021-02-10 09:34:51

На вниманието на избирателите!

2021-02-10 09:34:06