ГРАФИК И ТРАНСПОРТНА СХЕМА за получаване на материали на 01.10.2022 г. за произвеждане на избори за народни представители на 02.10.2022 г.

2022-09-26 11:12:05

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

2022-09-21 14:06:10

На вниманието на членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Свищов

2022-09-20 09:31:00

З А П О В Е Д № 1039 - РД-01-03 Свищов, 19.09.2022 г., относно определена секция за избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването

2022-09-19 16:10:08

З А П О В Е Д № 1038 - РД-01-03 Свищов, 19.09.2022 г., във връзка с осигуряване на нормална обстановка и опазване на обществения ред на територията на община Свищов по време на произвеждане на избори за народни представители на 02.10.2022 г.

2022-09-19 13:04:08

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. при гласуване с хартиени бюлетини

2022-09-16 10:11:59

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване

2022-09-16 10:10:29

График на разяснителна кампания за машинно гласуване в община Свищов

2022-09-12 11:58:41

Заповед №933-РД-01-03/30.08.2022 г. на кмета на община Свищов, относно провеждане на предизборни събрания за предстоящите на 02 октомври 2022 г. избори за народни представители

2022-08-30 11:44:13

Заповед №932-РД-01-03/30.08.2022 г. на кмета на община Свищов, относно агитационните материали за предстоящите на 02 октомври 2022 г. избори за народни представители

2022-08-30 11:40:28

ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС И СПРАВКИ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

2022-08-22 15:37:59

ПОКАНА за провеждане на консултации за съставяне на СИК и ПСИК във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

2022-08-22 14:11:55

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК)

2022-08-19 14:36:09

Заповед № 886-РД-01-03/15.08.2022 г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци в община Свищов

2022-08-16 13:01:25

Заповед №839-РД-01-03 от 10.08.2022 г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Свищов

2022-08-10 13:06:48

На вниманието на избирателите!

2022-08-10 12:53:43