Важно за избирателите, които гласуват в секции 012, 013, 014, 016 в Свищов и в секция 047- село Българско Сливово

2023-03-28 10:16:39

З А П О В Е Д № 238 - РД-01-03 Свищов, 27.03.2023 г., във връзка с осигуряване на нормална обстановка и опазване на обществения ред на територията на община Свищов по време на произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

2023-03-28 09:33:54

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

2023-03-22 15:21:10

ПЛАКАТ - ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА

2023-03-22 15:17:26

ПЛАКАТ - ГЛАСУВАНЕ С ХАРТИЕНА БЮЛЕТИНА

2023-03-22 15:15:38

Заповед № 220-РД-01-03/21.03.2023 г. на кмета на Община Свищов, относно гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в Изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

2023-03-21 16:13:43

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. след закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини

2023-03-20 09:19:13

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. след закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

2023-03-20 09:18:21

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

2023-03-16 16:27:06

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини

2023-03-16 16:26:17

На вниманието на членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Свищов

2023-03-13 13:27:29

На вниманието на избирателите, които гласуват в секции 012, 013, 014, 016

2023-03-08 14:45:52

Заповед №162-РД-01-03/22.02.2023 г. на кмета на община Свищов, относно определяне на места за провеждане на предизборни събрания за предстоящите на 02 април 2023 г. избори за народни представители

2023-02-23 09:26:44

Заповед №161-РД-01-03/22.02.2023 г. на кмета на община Свищов, относно определяне на местата за поставяне на агитационни материали за предстоящите на 02 април 2023 г. избори за народни представители

2023-02-23 09:23:24

ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС И СПРАВКИ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

2023-02-20 14:07:51

ПОКАНА за провеждане на консултации за съставяне на СИК и ПСИК във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

2023-02-17 14:36:57

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 42, ал. 1 ИК)

2023-02-16 16:56:34

Заповед № 117-РД-01-03/10.02.2023 г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци в Община Свищов

2023-02-10 11:14:00

Заповед №103-РД-01-03 от 07.02.2023 г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Свищов

2023-02-08 15:33:44

На вниманието на избирателите!

2023-02-08 15:24:44

ХРОНОГРАМА за изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г. (приета с Решение № 1583-НС от 2 февруари 2023 г. на ЦИК)

2023-02-07 09:36:26

Указ № 28 за разпускане на Четиридесет и осмото Народно събрание на 3 февруари 2023 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.)

2023-02-07 09:34:34