• вторник, 05 декември 2023
  • 390 преглеждания

Институт Перспективи сключи дългосрочен договор за обучение на учители и студенти от регионалния инспекторат по образованието в гр. Истанбул, Турция

Институт Перспективи получи високо доверие вследствие на иновативна методика за образование, която съчетава аспекти на неформалното учене и междупоколенческото взаимодействие.

От 3 до 9 декември на посещение в гр. Свищов е първата група от 13 учители от гр. Истанбул, които са изпратени от най-големия инспекторат в страната им. Той отговаря пряко за провеждането на обучението на 2 645 000 обучаеми във всички нива от обучението от начално образование до образование за възрастни в 5 732 държавни и частни учебни заведения. Инспекторатът координира работата на 143 000 учители и им организира курсове за повишаване на квалификацията. Институт Перспективи е избран за партньор въз основа на иновативните практики, относно образователното предприемачество вследствие на управлението на най-голямото младежко пространство в България. От тук нататък предстои всяка година Институт Перспективи да бъдт организатори на образователни курсове за ученици, учители и възрастни, по теми свързани с предприемачеството, професиите на бъдещето и информационните технологии.

По време на настоящото обучение на учителите, акцент ще бъде предоставянето на информация относно финансирането на образователни инициативи в ЕС, за да могат те да включват своите училища в международни образователни инициативи.

Ахмед Куйтов, председател на Институт Перспективи споделя:

„Основната философия на настоящото обучение е да вдъхновим своите обучаеми да осъзнаят значението на логическата последователност от обучението по чужд език и културата, като предпоставки за успешно предприемачество на международно ниво. Споделяме им добри практики от наши инициативи по вече осъществени проекти. Ние сме пример за ориентирана към бъдещето организация, с последователни действия в настоящото.“.

 

По информация на Институт Перспективи