• сряда, 11 декември 2013
  • 335 преглеждания

Иновативно и устойчиво развитие на туризма в българските общини от Регион Дунав

От 14 до 24 ноември 2013 г. в гр. Цшортау и Берлин, Германия, се проведе тренинг програма на тема „Иновативно и устойчиво развитие на туризма в българските общини от Регион Дунав”. Обучението беше организирано от Focal point Destination Danube, техническо звено за управление на проект „Насърчаване на икономиката и заетостта“, реализиран от МИЕ и Германско Дружество за международно сътрудничество (GIZ).
В групата от осем участници Община Свищов бе представена от председателя на „Съвет по туризъм – Свищов” Стефан Проданов и археолога от градския исторически музей Марин Маринов. Сред лекторите фигурираха авторитети като експертът по дестинационен туризъм професор Щрасдас, представител на Висшето училище в Еберсвалде, инж. Матиас Байер, представител на туристическия бизнес и маркетинговия експерт Хенрик Винтиен. По време на обучението бяха разгледани теми свързани с основни позитивни и негативни въздействия на туризма, както и устойчивото му развитие; общините като агент развиващ собствена концепция за устойчив туризъм, развитие и обогатяване на общинския туристически продукт; стратегията на ЕС за Дунавския регион, потенциал за нови проекти и инициативи в контекста на европейската стратегическа рамка; ключови фактори за развитие на туристическата дестинация „Дунав”. В края на обучението всички участници представиха работни анализи на общините си от гледна точка на туристическия им потенциал. Проведени бяха срещи с представители на местния туристически бизнес на територията на източните германски провинции и на различни браншови структури.
След успешното приключване на програмата, участниците получиха от организаторите сертификати за придобитите знания и умения. Документите бяха раздадени на заключителен семинар, проведен между 1 и 3 декември в гр. Русе. На събитието присъстваха от страна на програмата проф. Щрасдас, ръководителя на Дунавския компетентен център (DCC) Кнут Гербер, българския координатор за Focal point Destination Danube Христомир Христов и лектори от обучението. Ръководството на Община Свищов представи Емил Димитров.
Програмата беше финансирана от Германското федерално министерство за икономическо сътрудничество и развитие (BMZ) чрез GIZ.