Награждаване:

Удостоен със званието "Почетен гражданин на град Свищов" с Решение № 450, Протокол № 36 от 25.05.2005 г. на Общински съвет – Свищов.

Информация:

Хенри Майнъс е роден на 4 септември 1945 г. в Ню Джърси, САЩ.

Той е директор на програмата "Инициатива местно самоуправление" от 2001 година. Постоянно пребивава в София от месец март 2001 година, а преди това – от 1997 до 2001 г. – работи като краткосрочен консултант на ИМС по проблемите на местното самоуправление. През повече от 30-годишната си професионална кариера той непрестанно работи за укрепване на местните общности и на органите за местно самоуправление. Започнал е трудовата си кариера като доброволец в Корпуса на мира в Африка. Веднага след дипломирането си започва работа с органите на управление на местно и регионално ниво в Съединените щати. През последните 25 години работи в тази сфера в повече от 15 страни по света. Той е един от учредителите на програмата за местно самоуправление на Рисърч Триангъл Институт в Съединените щати, в които работи и в момента. С финансови средства, осигурявани от Американската агенция за международно развитие, Световната банка и други донори, този институт осигурява помощ за местните органи на властта по света повече от всяка друга организация.

През последните 4 години ИМС е оказала техническа помощ и е сътрудничила с Община Свищов по реализацията на редица проекти като:

  • Планиране на по-малки капитални проекти / инвестиции на общинско ниво.
  • Многогодишно финансово планиране на общинско ниво.
  • Техническа оценка на водоснабдителната система в Свищов.
  • Финансов анализ и инвестиционно планиране на водоснабдителни компании, разработен за фирма "Водоснабдяване и канализация – Свищов" ЕАД.
  • Учебни пътувания по въпроси на общинския кредитен пазар и управление на общинските услуги.