• понеделник, 23 януари 2023
  • 1461 преглеждания

ФОЛКЛОРЪТ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ – ИЗВОР НА МЪДРОСТ, КРАСОТА И РОДОЛЮБИЕ

Учениците и учителите от ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ с. Морава ви канят на представителна изява “Фолклорът на различните етнически общности от община Свищов – извор на мъдрост, красота и родолюбие“, която  ще се проведе на 27.01.2023 година от 15:00 в НЧ “Светлина -1911“ с. Морава. Събитието е част от реализацията на проект по договор № BG05M9OP001-2.056-0015-С02„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“,  финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“2014-2020г. и № BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C02, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020 г., съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).

 

По информация на ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ - с. Морава