• Дата: 22.05.2022 - 22.05.2022
  • Час: 9,00
  • Място: Свищов

На 22 май 2022 г., в Свищов ще се проведе първото издание на фестивала "Харизмата на хорото".

Програма на фестивала:

9.00 - 10.00 ч. – Регистрация на участниците.

10.00 - 10.30 ч. – Откриване на фестивала, представяне на групите и техните ръководители, теглене на жребий и начало на програмата.

13.00 - 14.00 ч. – Почивка

14.00 - 16.00 ч. – Продължаване на програмата.

17.00 ч. – Закриване на фестивала и награждаване.

_____________________________________________

Фестивалът се организира от Захарина Томова със съдействието на Община Свищов и ТК "Марико".

Фестивалът има конкурсен характер.

Право на участие имат всички любителски танцови клубове и школи за народни хора.

Такса за участие - 7 лв. на участник. Таксата се заплаща по банков път, като копие от платежното се прилага към заяваката за участие.

Всеки клуб/школа изпълнява по две хора от различна етнографска област с общо времетраене не повече от 10 мин.

Музиката се изпраща предварително на е-mail: zaharina.tomova@gmail.com

 

За повече информация и контакти:

Захарина Томова - 0896 916 939; 0886 337 999, 

zaharina.tomova@gmail.com

Facebook: Фестивал "Харизмата на хорото"

 

Банкова сметка:

IBAN-BG16PRCB92301050988801

Procreditbank

Фестивал "Харизмата на хорото"