• четвъртък, 27 декември 2018
  • 412 преглеждания

Eксперти от Министерство на културата бяха впечатлени от полаганите грижи на община Свищов за съхраняване на „Паметниците“

Комисия, назначена от Министерство на културата, посети местността „Паметниците“ край Свищов и извърши оглед на място на изпълнените консервационно-реставрационни, и ремонтни дейности обхващащи екстериора на Исторически резерват – групова недвижима културна ценност в историческото място в долината на р. Текир дере в местността „Паметниците“.
В изпълнение на подписания между министъра на културата Боил Банов и кмета на община Свищов Генчо Генчев Договор № РД11-05-13 от 24.07.2018 г. незабавно стартираха дейностите по изпълнение на проекта. Те включваха мероприятия в зоната на издигнатия през 1881 г. паметник „Александър ІІ“ и каменния мост на р. Текир дере. Дейностите приключиха преди определения краен срок. Стойността на договора е в размер на 40 632 лв.
Комисията, председателствана от Регионалния инспектор в ГД „Инспекторат за опазване на културното наследство“ на Министерство на културата за Северен централен район, включваше и експерти от Национален институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/. Тя извърши проверка на място за обема, количеството и качеството на изпълнените дейности и констатира пълно съответствие.
В протокола за приемане беше отразено, че Общината не е допуснала, при реализиране на консервационно-реставрационните и ремонтни дейности, да се нанесат повреди по движими  художествени ценности.
Експертите на НИНКН останаха впечатлени от настоящия облик на целия комплекс, а след извършените мероприятия и подобрената достъпност, паметник „Александър ІІ“ се вписва вече видимо и с неповторимата гледка към река Дунав.
Стремежът на Общината да превърне парка в атрактивна туристическа дестинация, допълваща цялостния и разпознаваем образ на Свищов, дори извън пределите на България ще продължи и през 2019 г .